Наукова діяльність

Витяг з наказу МОН України

Витяг

з наказу Міністерства освіти і науки України

від 24.05.2018 № 527

У Національному університеті водного господарства та природокористування спеціалізована вчена рада Д 47.104.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.04 «Водопостачання, каналізація», 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія» та 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації» строком до 31.12.2020 року.назад