Наукова діяльність

Спеціальності за якими отримано ліцензії

051 Економіка

Освітньо-наукова програма 2016

Освітньо-наукова програма 2019

Навчальний план 2016

Навчальний план 2016 заочна

Навчальний план 2019

Навчальний план 2019 заочн


   Навчально-методичне забезпечення нормативних та варіативних дисциплін  


075 Маркетинг

Навчальний план

   


122 Комп'ютерні науки

Освітньо-наукова програма 2016

Освітньо-наукова програма 2019

Навчальний план 2016

Навчальний план 2016 заочна

Навчальний план 2019

Навчальний план 2019 заочна

    Навчально-методичне забезпечення нормативних та варіативних навчальних дисциплін

    Графік освітнього процесу 


133 Галузеве машинобудування

Навчальний план

Освітньо-наукова програма

Програма фахового вступного іспиту

 


081 Право

  


191 Архітектура та містобудування

Освітньо-наукова програма 2016

Освітньо-наукова програма 2019

Навчальний план 2016

Навчальний план 2019

    Навчально-методичне забезпечення нормативних та варіативних навчальних дисциплін    


192 Будівництво та цивільна інженерія


Освітньо-наукова програма 2016

Освітньо-наукова програма 2019

Навчальний план 2016

Навчальний план 2019

    Навчально-методичне забезпечення нормативних та варіативних навчальних дисциплін    


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

  


201 Агрономія

Освітньо-наукова програма 2016

Освітньо-наукова програма 2019

Навчальний план 2016

Навчальний план 2019

Навчальний план 2019 заочна

    Навчально-методичне забезпечення нормативних та варіативних навчальних дисциплін  


227 Фізична терапія, ерготерапія 


Робочі програми обов'язкових загально-освітніх дисциплін
 Філософія мови та культури спілкування
 Іноземна мова
 Технологія роботи над дисертацією
 Прикладна інформатика
 Дидактичні засади викладання у вищій школі
 Основи управління науковими проектами
 Етика та філософія наук