Наукова діяльність


Обсяг державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в 2020 р.


Правила вступу до докторантури та аспірантури на 2020 рік

Наказ про встановлення розміру оплати навчання в аспірантурі при вступі в 2020 році 

Перелік документів для вступу:

до аспірантури

   -  заява на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

   -   копія паспорта та ідентифікаційного коду;

   -   копія дипломів магістра /або спеціаліста та бакалавра і додатки до відповідних дипломів;

   -   заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво аспіратом, за підписом зав. кафедрою та майбутнього наукового керівника;

   -   список опублікованих наукових праць (за наявністю);

   -   реферат за обраним науковим напрямом з рецензією відповідної кафедри;

   -   особова картка з обліку кадрів.

до докторантури

   -   заява щодо участі в конкурсі до зарахування;

   -   витяг з протоколу вченої ради відповідного Навчально Наукового Інституту;

   -   список наукових праць;

   -   план-проспект роботи над дисертацією.


Зразки документів:

Список наукових праць

Особова картка обліку кадрів

Контракт


Програми вступних іспитів:

051 Економіка

075 Маркетинг

122 Комп'ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

081 Право

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівельні матеріали та вироби

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідравліка та інженерна гідрологія

Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

201 Агрономія

Агроґрунтознавство і агрофізика

Екологія 

227 Фізична терапія, ерготерапія