Правила прийому

НАКАЗ РЕКТОРА ПРО НАБІР ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 2021-2022 н. р.

ЗАЯВА 2021

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН НА КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НУВГП У 2021р.