INTERADIS

Головна

Головна

Назва проєкту: INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів», реєстраційний номер: 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

Конкурс Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти. Проєкт співфінансується Європейським союзом.

Офіційний вебсайтhttps://interadiscoordinat.wixsite.com/interadis

Тривалість проєкту: 15 листопада 2020 р. – 14 листопада 2023 р.

Програма фінансування: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE).

Загальна мета: інтегрувати іноземних студентів в український та європейський освітній простір за допомогою культурних, етнічних, соціальних та академічних цінностей.

Quality Management Plan_INTERADIS

Project Management Plan_INTERADIS_2020

Quality Police Document_INTERADIS

Dissemination and Sustainability Plan_INTERADIS

Завдання проєкту:

- розробити та впровадити Дорожню карту, яка включає всі аспекти інтеграції та адаптації іноземних студентів;

- підвищити якість навчання та надання адміністративних послуг іноземним студентам;

- підвищити кваліфікацію адміністративного та наукового персоналу;

- створити толерантне багатокультурне міжнародне середовище в українських ЗВО, пропагувати цінності культурного різноманіття в українському суспільстві.

 

Очікувані результати:

- Комфортне навчання та проживання іноземних студентів та стейкхолдерів, залучених до проекту.

- Кваліфікований адміністративний та викладацький персонал ЗВО.

- Підвищення якості навчання та надання адміністративних послуг.

- Створено більш сприятливе середовище для іноземних студентів.

 

Напрями діяльності за проєктом:

- Вивчення досвіду ЄС з метою імплементації найкращих практик. Аналіз діяльності університету

- Розвиток потенціалу інтернаціоналізації.

- Модернізація адміністративних процедур.

- Розробка календарного плану мережевих наукових та культурних подій.

- Розробка та впровадження Дорожньої карти інтеграції іноземних студентів.

- Розробка та пілотування курсу для адаптації іноземних студентів.

- Модернізація інфраструктури університету. Створення коворкінг-центру.

- Переклад інформаційних матеріалів.

- Адаптація навчальних програм для іноземних студентів.

- Тренінги та мобільність.

- Управління якістю.

- Розповсюдження результатів проєкту та забезпечення сталості результатів проєкту.

- Управління проєктом.

 

Бенефеціари проєкту:

- іноземні студенти,

- українські студенти,

- персонал міжнародних офісів,

- адміністративний персонал ЗВО,

- академічний персонал ЗВО.

 

Координатор проєкту:

Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди.

Співкоординатор проєкту:

Університет «КРОК», Україна.

Партнери:
Університет Фоджа, Італія;

Східно-Баварський технічний університет Амберг-Вайден, Німеччина;

Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;

Одеський національний політехнічний університет, Україна;

Маріупольський державний університет, Україна;

Сумський національний аграрний університет, Україна;

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна;

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;

Український державний центр міжнародної освіти, Україна;

Консалтингова компанія HULTGREN, Німеччина.

 

Проєктна команда НУВГП:


Наталія САВІНА - проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Координатор;
Алла КУЧЕРОВА - завідувач сектору грантової роботи;
Ігор ТИМОЩУК – директор Центру міжнародного співробітництва та освіти;
Галина ВЛАСЮК - провідний фахівець з міжнародного співробітництва та академічних зв'язків ЦМСО;
Єлизавета МИХАЙЛОВА - завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян ЦМСО;
Владислав СОЛОДКИЙ - начальник відділу міжнародної співпраці та міграційних питань ЦМСО;  
Дмитро НІКИТЕНКО– професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу;
Андрій ПОДЛЕВСЬКИЙ - доцент кафедри фінансів та економічної безпеки, Вчений секретар;
Юліана КРАСОВСЬКА - доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу;
Оксана ПОДЛЕВСЬКА - доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу;
Леонід БАДИНСЬКИЙ – старший лаборант навчальної гідротехнічної лабораторії.

Навчальні візити

Проєкт INTERADIS: тренінг з елементами навчального візиту до Нідерландської бізнес-академії

    В рамках проєкту ЄС ЕРАЗМУС+ INTERADIS «Адаптація та інтеграція міжнародних студентів» з 22 по 26 листопада 2021 року в м. Дордрехт, Нідерланди, командою Нідерландської бізнес-академії було організовано тренінг з елементами навчального візиту за участі команд університетів партнерів з України: Львівський національний університет імені Івана Франка, Маріупольський державний університет,  Національний університет водного господарства та природокористування, Одеський національний політехнічний університет, Сумський національний аграрний університет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/350-proiekt-interadis-treninh-z-elementamy-navchalnoho-vizytu-do-niderlandskoi-biznesakademii

 

Зустріч зі студентами в рамках проекту INTERADIS

    28 жовтня 2021 року відбулася онлайн-зустріч учасників робочої групи грантового проекту INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» (619451-ЕРР-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP) Нікитенка Дмитра, Подлевського Андрія, Красовської Юліани та Подлевської Оксани зі студентським активом університету. Слід нагадати, що проект реалізується у рамках конкурс Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти та співфінансується Європейським союзом.
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/339-zustrich-zi-studentamy-v-ramkakh-proektu-interadis

 

Представлення міжнародного досвіду адаптації та інтеграції іноземних студентів на прикладі Університету Миколаса Ромеріса

    27 жовтня 2021 року відбулась онлайн-зустріч учасника робочої групи грантового проекту INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» (619451-ЕРР-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP) професора Нікитенка Дмитра із студентами 1 курсу спеціальності "Менеджмент".
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/338-predstavlennia-mizhnarodnoho-dosvidu-adaptatsii-ta-intehratsii-inozemnykh-studentiv-na-prykladi-universytetu-mykolasa-romerisa

 

Звітний воркшоп за результатами поїздки до Університету Миколаса Ромеріса

    22 жовтня 2021 року відбувся звітний воркшоп за результатами роботи проектної робочої зустрічі у Національному університеті імені Юрія Федьковича у місті Чернівці у період з 4-5 жовтня та навчального візиту до Університету імені Миколаса Ромеріса у Вільнюсі, Литва з 10-16 жовтня 2021 року, які відбулися в рамках грантового проекту INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів» (619451-ЕРР-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP).
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/335-zvitnyi-vorkshop-za-rezultatamy-poizdky-do-universytetu-mykolasa-romerisa

 

Досвід Університету Миколаса Ромеріса  (Вільнюс, Литва) в рамках грантового INTERADIS

    11 по 15 жовтня 2021 делегація НУВГП у складі Нікитенка Д., Подлевського А., Подлевської О. та Красовської Ю. відбула до Університету Миколаса Ромеріса  (Вільнюс, Литва) в рамках грантового INTERADIS «Інтеграція та адаптація іноземних студентів.
За час свого перебування наша делегація прослухала презентацію Національного агентства на тему «Литовські Вищі навчальні заклади в міжнародному вимірі Erasmus+ можливості для українсько-європейських партнерів», ознайомилася з роботою, структурою та персоналом Відділу міжнародних зв’язків Університету Миколаса Ромеріса та Центром з навчальних питань, які відповідають за інтеграцію іноземних студентів.
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/328-spivpratsia-v-ramkakh-proektu-intradis

 

Моніторинг стану реалізації проєкту INTERADIS

    3-6 жовтня 2021 року відбувся превентивний моніторинг стану реалізації проєкту International Students Adaptation and Integration/ INTERADIS. Команда експертів Національного Еразмус+ офісу в Україні, у складі Жанни ТАЛАНОВОЇ, експертки з аналітичних питань, координаторки Національної команди експертів з реформування вищої освіти, Катерини ЖДАНОВОЇ, експертки з комунікацій та програм мобільності, з реєстрації профілю організації, та Петра КРАЙНІКА, експерта напряму Жан Моне, з реєстрації проєктів МТД, провели моніторинг реалізації проєкту.
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/327-monitorynh-stanu-realizatsii-proiektu-interadis

 

Досвід Університету Фоджа з адаптації іноземних студентів у рамках проекту “ІНТЕРАДІС”

 

    28 квітня 2021 року в рамках проекту “Інтеграція та адаптація іноземних студентів / INTERADIS“ відбувся онлайн-семінар, організований Університетом Фоджа (Італія). У роботі семінару взяла участь проектна група НУВГП у складі співробітників Центру міжнародного співробітництва та освіти та сектору грантової роботи.
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/301-dosvid-universytetu-fodzha-z-adaptatsii-inozemnykh-studentiv-u-ramkakh-proektu-interadis

 

Навчальний тренінг “Вступ до міжкультурної комунікації” від Нідерландської бізнес-академії у в рамках проекту “ІНТЕРАДІС”

    Представники проектної групи НУВГП у складі співробітників Центру міжнародного співробітництва та освіти та сектору грантової роботи взяли участь у четвертому навчальному онлайн візиті “Вступ до міжкультурної комунікації”, який був організований та проведений Нідерландською бізнес-академією 20 квітня 2021 року у рамках грантового проекту “Інтеграція та адаптація іноземних студентів / INTERADIS”.
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/298-navchalnyi-treninh-vstup-do-mizhkulturnoi-komunikatsii-vid-niderlandskoi-biznesakademii-u-v-ramkakh-proektu-interadis

 

Семінар від Східно-Баварського технічного університету Амберг-Вайден в рамках реалізації проекту INTERADIS

    16 квітня 2021 року проектна група НУВГП у рамках грантового проекту “Інтеграція та адаптація іноземних студентів / INTERADIS” взяла участь у третьому навчальному онлайн семінарі, який був організованим Східно-Баварським технічним університетом Амберг-Вайден (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden), Німеччина.
Мета навчального семінару полягала в ознайомленні учасників з результатами опитувань, проведених в українських університетах-партнерах в рамках проекту та практиками прийому, координації та інтеграції іноземних студентів в Східно-Баварському технічному університеті (OTH).
    Більше інформації за посиланням: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/295-seminar-vid-skhidnobavarskoho-tekhnichnoho-universytetu-amberhvaiden-v-ramkakh-realizatsii-proektu-interadis

 

Онлайн навчання в рамках проекту „INTERADIS” триває

    14 квітня 2021 року відбувся другий навчальний онлайн візит у рамках проекту Erasmus+ «Інтеграція та адаптація іноземних студентів / INTERADIS» до Університету імені Міколаса Ромеріса (Литва). Тренінг був присвячений вивченню практик прийому та інтеграції іноземних студентів в Університеті Міколаса Ромеріса та зібрав понад 57 учасників з українських, німецьких, італійського, литовського та нідерландського університетів. Від НУВГП у заході взяли участь представники Центру міжнародного співробітництва та освіти.
    Більше інформації на: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/292-onlain-navchannia-v-ramkakh-proektu-interadis-tryvaie

 

Участь проектної групи НУВГП у першому семінарі-практикумі у рамках проекту «INTERADIS»

    7 квітня 2021 року представники проектної команди Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) взяли участь у першому онлайн воркшопі у рамках реалізації проекту Еразмус+ «Адаптація іноземних студентів / INTERADIS»
Організатором та модератором семінару-тренінгу був Олівер Шмідт, стартап консультант та менеджер з інноваційної діяльності Вільного університету у Берліні, а також Консалтингового агентства зі сталого розвитку Хультгрен. Захід був спрямований на викладачів та адміністративний персонал, які залучені до роботи з іноземними студентами та розробки і впровадження стратегії інтернаціоналізації в університеті.
    Читайте більше: https://inter.nuwm.edu.ua/ua/newsua/1-latest-news-ua/281-uchast-proektnoi-hrupy-nuvhp-u-pershomu-seminaripraktykumi-u-ramkakh-proektu-interadis

Активності

Активності

NUWEE official web-page

 - Досвід Університету Фоджа з адаптації іноземних студентів у рамках проекту „ІНТЕРАДІС” (29.04.2021)

- Навчальний тренінг „Вступ до міжкультурної комунікації” від Нідерландської бізнес-академії у в рамках проекту “ІНТЕРАДІС” (22.04.2021)

 Семінар від Східно-Баварського технічного університету Амберг-Вайден в рамках реалізації проекту „INTERADIS” (19.04.2021)

- Онлайн навчання в рамках проекту „INTERADIS ” триває (15.04.2021)

- Участь проектної групи НУВГП у першому семінарі-практикумі у рамках проекту „INTERADIS” (13.04.2021)

- NUWEE project group participated in the first Study Visit within the „INTERADIS” project (13.04.2021)

 - Еразмус+ КА2 INTERADIS (08.04.2021)

- НУВГП долучився до флешмобу „Дні Європи” та марафону „Ukrainian Erasmus+ Marathon” (презентація грантового проекту INTERADIS „Інтеграція та адаптація іноземних студентів” (27.10.2020)

-НУВГП – партнер грантового проєкту Програми Європейського Союзу Erasmus+ (05.08.2020)

 - Grant project info

 

Centre for International Cooperation and Education (CICE) official web-page

 

- Best practices of University of Foggia in adaptation of international students within the framework of “INTERADIS” project (29.04.2021)

- Досвід Університету Фоджа з адаптації іноземних студентів у рамках проекту “ІНТЕРАДІС” (29.04.2021)

 - Опыт Университета Фоджа по адаптации иностранных студентов в рамках проекта “ИНТЕРАДИС”

- Workshop “Introduction to Intercultural Communication” by Netherlands Business Academy within the framework of “INTERADIS” project (26.04.2021)

- Навчальний тренінг “Вступ до міжкультурної комунікації” від Нідерландської бізнес-академії у в рамках проекту “ІНТЕРАДІС” (26.04.2021)

- Study visit to Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden within the “INTERADIS” project implementation (20.04.2021)

- Семінар від Східно-Баварського технічного університету Амберг-Вайден в рамках реалізації проекту ”INTERADIS” (20.04.2021)

- Online studying within the “INTERADIS” project continues (16.04.2021)

 - Онлайн навчання в рамках проекту „INTERADIS” триває (16.04.2021)


 - NUWEE project group participated in the first Study Visit within the “INTERADIS” project (14.04.2021)

- Участь проектної групи НУВГП у першому семінарі-практикумі у рамках проекту “INTERADIS” (14.04.2021)

https://inter.nuwm.edu.ua/en/interadisen,  https://inter.nuwm.edu.ua/ru/interadisru  - “INTERADIS” project info (general)

 

NUWEE official facebook page

 posts

Best practices of University of Foggia in adaptation of international students within the framework of “INTERADIS”

Досвід Університету Фоджа з адаптації іноземних студентів у рамках проекту “ІНТЕРАДІС”

Навчальний тренінг “Вступ до міжкультурної комунікації” від Нідерландської бізнес-академії у в рамках проекту “ІНТЕРАДІС”
Навчальний тренінг “Вступ до міжкультурної комунікації” від Нідерландської бізнес-академії у в рамках проекту “ІНТЕРАДІС”

Семінар від Східно-Баварського технічного університету Амберг-Вайден в рамках реалізації проекту INTERADIS

Online studying within the “INTERADIS” project continues 

 
 

Еразмус+ КА2 "INTERADIS  

Гуманний Кум (відео)

Грант на реалізацію проекту у рамках програми Еразмус+ КА2 "INTERADIS / Інтеграція та адаптація іноземних студентів"

флешмобу "Дні Європи" (#ErasmusDays)    

 Kick-off meeting

 

 

Centre for International Cooperation and Education (CICE)
official facebook page here

Best practices of University of Foggia in adaptation of international students within the framework of “INTERADIS” project


Study visit to Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden within the INTERADIS project implementation

 

Грант на реалізацію проекту у рамках програми Еразмус+ КА2 "INTERADIS / Інтеграція та адаптація іноземних студентів

НУВГП долучився до марафону Ukrainian Erasmus+ Marathon  

Онлайн вебінару "Erasmus+ Opportunities for individuals and integration of international students into the cultural, ethnic and social environment of Ukraine and the European Union"

НУВГП – партнер грантового проєкту Програми Європейського Союзу Erasmus+

Анкета координатора NES

2021 online and offline Kick-off meeting of Erasmus+ CBHE Project International Students Adaptation and Integration

 

International Education and Migration Affairs Department official facebook page

Posts:

16 April 2021 the Online Part of Study Visit  

"International students admission and integration practices of Mykolas Romeris University"  

Online and offline Kick-off meeting of Erasmus+  

The first inaugural meeting of the participants of the #Erasmus+ KA2 project (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education) 

 

Newspaper “Rivne Info” official face-book page (https://www.facebook.com/groups/893941677349973/www.ukringo.org.ua) posts

RIVNE facebook.com/groups/4842619652/

 

IS integration activities

 April Fool's Day 

To the birthday of the great poet T.Shevchenko

 Happy st valentine's day

 Christmas wishes

 Saint Nicolas

Ukrainian culture is our message to the future

Suspilne.media

 Visit Zagrava

Greetings from foreign students of the university 

Days of Europe

 

International Students Activity  

Centre for International Cooperation and Education (CICE) official Youtube channel

World Laughter Day in NUWEE

Taras Shevchenko Day in NUWEE

Saint Valentine's Day in NUWEE

Europe Day in NUWEE

Merry Christmas 2021

Happy New Year 2021

 

Co-Working Space

  

Документи
Документи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Контакти

Контакти

Центр міжнародного співробітництва та освіти

e-mail: icec@nuwm.edu.ua

Відділ міжнародних зв'язків

Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028

Корпус №1, каб. 101 (1 поверх)

Телефон/факс: +38 (0362) 63-34-45

http:inter.nuwm.edu.ua

e-mail: smv@nuwm.edu.ua

Відділ організації міжнародної освіти та міграційних питань, каб. 225

Відділ роботи з іноземними громадянами, каб. 231

e-mail: disa@nuwm.edu.ua

Підготовче відділення для іноземних громадян, каб. 225

e-mail: dep.oef@nuwm.edu.ua

Адреса: вул. О. Новака, 75, м. Рівне, 33000, Корпус №2

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування