УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ
8 лютого 2017 року

Поштова адреса: 33028 м. Рівне, вул. Соборна, 11, НУВГП, каб 156А 

  (036) 262-06-17

  work@nuwm.edu.ua v.a.sokal@nuwm.edu.ua

Ваші пропозиції щодо тематики доповідей, а також списки учасників просимо надіслати на адресу оргкомітету до 31 січня 2017 року.

Заявку на участь у роботі науково-практичної конференції та тези (обсягом до 2-ох сторінок) необхідно надати до оргкомітету конференції до 31 січня 2017 року.

Тези приймаються українською мовою та будуть опубліковані та надіслані учасникам в електронному вигляді.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
1.Матеріали подаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (*.doc).
2.Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.
3.Обсяг тез 1-2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4.
4.Поля з усіх боків – 2 см.
5.У верхньому лівому кутку вказується УДК.
6.Назва статті – посередині прописними літерами, шрифт 12 пт, Тimes New Roman, жирний.
7.Через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора – шрифт 11пт, Тimes New Roman, жирний, вирівнювання посередині.
8.Нижче назва установи, посада або науковий ступінь та вчене звання – шрифт 11 пт, Тimes New Roman, курсив вирівнювання посередині.
9.Через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль – шрифт 11пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1см; вирівнювання за шириною.
10.Заголовки структурних частин друкуються посередині з інтервалом 6 пт перед абзацом та виділяються жирним шрифтом.
11.Слово «Таблиця №» розташовується праворуч, а заголовок нижче – посередині; наповнення таблиці – шрифт 10 пт, Тimes New Roman.
12.Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату – відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунка після нього по центру.
13.Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation.
14.Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту – шрифт 9 пт, Тimes New Roman. Бібліографія оформлюється за стандартом ВАК України (див. бюлетень ВАК №5 2009 р.).

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

09:00 – 10:00 – Реєстрація учасників.
10:00 – 13:00 – Пленарне засідання.
13:00 – 14:00 – Кава-брейк.
14:00 – 16:00 – Круглий стіл.

Увага!
Тези та заявки на участі у роботі круглого столу просимо надсилати на адресу: work@nuwm.edu.ua

З питань організації роботи конференції звертатися за телефонами (0362) 62-06-17 – відділ працевлаштування та профорієнтації, Сокаль Валентина Анатоліївна (097)143-45-22).
E-mail: work@nuwm.edu.ua , v.a.sokal@nuwm.edu.ua
Поштова адреса оргкомітету: 33028, м. Рівне, вул. Соборна,11 Національний університет водного господарства та природокористування, каб.156 а.

Організатори конференції

Відповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються. Програмний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у конференції.

Документи для завантаження
Зразок

Інформаційний лист