Стажування

Університет приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації (стажуванню) своїх науково-педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними вищими навчальними закладами та організаціями в Україні та за її межами.

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних  працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом МОН молодь спорту України № 48 від 24.01.2013 р., кожен науково-педагогічний  та  педагогічний  працівник (далі – викладач) не рідше ніж один раз на п’ять років проходить довгострокове підвищення своєї кваліфікації.

Окремою формою підвищення кваліфікації є стажування з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.

Викладачі проходять стажування у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами.

Стажування викладачів здійснюється на підставі укладених договорів про співпрацю (стажування).

Тематика стажування визначається викладачем відповідно до дисципліни, яку він викладає

Після закінчення стажування стажист отримує документ, який підтверджує проходження стажування з його основними результатами.

Координацією питань підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників університету займається відділ ліцензування та акредитації, який знаходиться за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, каб. 119А, тел.: (0362) 62-06-17, тел. внутр. 6-27

Відповідальний за підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників – Грищук Ольга Петрівна. Email: o.p.gryshchuk@nuwm.edu.ua

Додаткову інформацію щодо підвищення кваліфікації (стажування) можна отримати за посиланнями: