Університет

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу,
щодо вільного володіння державною мовою

Адреса: м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 213

Реєстрація на участь в атестації

Реєстрація на проходження атестації

Для проходження атестації потрібно подати заяву одним зі способів:

 • подати особисто перед початком атестації;
 • заповнити електронну форму "Реєстрація";
 • надіслати електронною поштою на адресу: atestatsiya@nuwm.edu.ua.

У день атестації перед початком її проведення учасники особисто подають секретареві атестаційної комісії такі документи:

 • заяву з власноручним підписом;
 • паспорт і копію першої сторінки паспорта;
 • оригінал / копію платіжного документа (реквізити для оплати).

Результати атестації оголошують у день проведення атестаційної сесії або наступного робочого дня, після чого особи, які успішно пройшли атестацію, отримують посвідчення.

Реєстрація на отримання посвідчення без проходження атестації

Без проходження атестації вільне володіння державною мовою підтверджується для осіб, які мають такі документи:

 • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови ;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями "Українська мова та література"; "Українська мова та література і іноземна мова"; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.

Претенденти на вступ на державну службу, які мають право на підтвердження вільного володіння державною мовою без проходження атестації, подають такі документи:

 • заяву з власноручним підписом;
 • паспорт і копію першої сторінки паспорта;
 • оригінали і копії документа про освіту та додатка з оцінками;
 • оригінал / копію квитанції про оплату вартості виготовлення посвідчення (реквізити для оплати);
 • оригінал і копію документа про зміну прізвища (за потреби).

Атестаційна комісія розглядає подані документи й ухвалює рішення про видання посвідчення.