Випуск 4 (2015 рік)

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ВИПУСК 2 (4) - 2015

  Для перегляду повної версії статті (препринт) в електронному вигляді слід натиснути на прізвище автора або на назву статті.  

 

Обкладинка                  Титульна сторінка                  Зміст                   Редколегія

 

АРХІТЕКТУРА

Ганін П. С.,
Віюк С. А.

Суперграфіка: потенціал різновидів вуличного мистецтва в сучасній архітектурі

 3

Наумець М. В.

Функціональні особливості проектування архітектурного міні-парку

 7

Омельчук І. С.

Декоративні елементи в архітектурі чеських колоній на Волині

11

Якобчук М. Ю.

Особливості формування та містобудівної організації штетлів на Волині

14

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Рудик Н. О.

Застосування ГІС-технології для забезпечення експлуатації та управління
систем інженерних комунікацій

18

Франкова І.,
Шмиговський О.

Використання Probe даних

20

ГІДРОТЕХНІКА

Алексєєвець І. П.

Технологія будівництва комплексу протиерозійних гідротехнічних споруд

22

Возняк Д. М.

Основні відомості з інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення

27

Дзюра А.

Виконання робіт по будівництву селезахисних споруд

31

Жичковська І. О.

Технологія влаштувань монолітних облицювань каналів із застосуванням
добавки “Пенетрон Адмікс”

36

Крутий Д. І.,
Шевчук Ю. В.

Побудова траєкторій донних течій на круговому повороті русла

40

Максимова В. С.,
Петрик О. С.

Поперечні швидкості течії на вигині широкого турбулентного  потоку

42

Шило Б. В.

Гіравлічне моделювання хвилястого стрибка

44

Шило Б. В.

Розрахунки місцевих деформацій грунту на основі масообміно-конвективної
концепції

47

ЕНЕРГЕТИКА

Якименко В. І.

Перспективи використання біопалива на Рівненщині

50

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Мороз А. О.

Фізико – хімічні методи аналізу грунтів

54

Турчик І. І.

Державна підтримка заходів по відновленню родючості грунтів
в Україні та Німеччині

58

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Максимчук Ю. А.

Зміни якості поверхневих вод річки Стир на фоні сучасного рівня
антропогенного навантаження

62

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Лоєвська А. О.

Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні

66

 МАШИНОБУДУВАННЯ, МАТЕРІАЛООБРОБКА, ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

Гаврилюк Ю. Ю.,
Нечипорук А. П.

Визначення густини рідин ареометричним методом за допомогою торсійних ваг

70

Гоч М. В.

Аналіз втрат тиску в гідролінії екскаватора в залежності від
температури навколишнього середовища

74

Дубарець М. С.

Вплив сезонних факторів експлуатації автомобілів на формування їх якості

80

Загоруйко О. М.

Аналіз конструкції та перспективи застосування безшатунних ДВЗ

83

Китюшко О.

Перспективи розвитку авторемонтного виробництва

88

Ковальчук Р. В.

Дослідження робочого обладнання бульдозерів

91

Полунець В. В.

Аналіз факторів впливу на довговічність канатів і шківів

93

Примак А. Я.

Дослідження розподілу зусиль, що діють в безшатунних механізмах

97

Тиховецька О. М.

Альтернативні цикли роботи ДВЗ

101


ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, АДМІНІСТРУВАННЯ 

Базилюк В. Ю.

Проблеми оцінки фінансової стійкості підприємств та напрями їх покращення
на прикладі ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД»

104

Булах О. В.

Теоретичні аспекти якості облікової інформації

109

Величко О.А.

Тіньова економіка як загроза економічної безпеки держави та регіону

113

Величко О. А.

Економічне обґрунтування конкурентної стратегії підприємства
(на прикладі ПрАТ «Рівне-Борошно»)

117

Герасимчук К. В. 

Проблеми виробництва і реалізації екологічно чистої продукції
сільського господарства

121

Герус О. І.

Вплив організаційних структур управління на облікові рішення на прикладі
філії «Корецький райавтодор». Критичний розгляд. Заходи по оптимізації

125

Гришкевич П. М.

Обґрунтування застосування бенчмаркінгу як інструменту удосконалення
обліку суб’єктами підприємницької діяльності

130

Жук М. М.

Основні засади антикризового управління розвитком підприємств
житлово-комунального господарства України

134

Каращук А. Ю.

Необхідність націоналізації приватного майна в сучасних умовах

138

Карпінська М. М.

Інтегрована оцінка виробничо-фінансової стійкості підприємства

141

Клюха Н. В.

Особливості бухгалтерського обліку основних засобів: вітчизняна та
міжнародна практики

145

Колядич І. В.

Обгрунтування засобів стимулювання збуту продукції для покупців

150

Кондратюк А. Ю.

Застосування збалансованої системи показників на підприємствах
лісової промисловості України

154

Конончук М. М.

Необхідність активізації інноваційної діяльності підприємств зернопереробної галузі

158

Кость К. О.

Сутність фінансової безпеки підприємств хімічної промисловості

162

Крижановський Р. А.

Генезис прямих податків в Європі

166

Курбала Л. В.

Обгрунтування кредитної політики підприємства як засобу зменшення
його дебіторської заборгованості

170

Лисачок А.

Реформування податкової системи як передумова радикальних
економічних перетворень : досвід Грузії та уроки для України

174

Люшин А. Л.

Економіко-екологічні аспекти ефективного використання
виробничих земельних ресурсів суб’єктами господарювання

178

Ляшук А. М.

Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств
хімічної промисловості України

181

Мельничук О. І.

Сучасні тенденції та методи діагностики бакрутства в Україні

185

Мовчан В. В.

Аналіз раціональності розкладу дзвінків занять студентів НУВГП

189

Оводюк Н. М.

Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування результатів
діяльності підприємства

192

Озимок В. Д.

Генезис понятть системи антикризового управління підприємством

196

Підгрушний В. А.

Товарний фетишизм на початку ХХІ століття

200

Реньова О. К.

Сучасна класифікація доходів та витрат бюджетних установ

204

Собчук С. М.

Фінансовий  стан  підприємства  та шляхи  його покращення

207

Сторчак К. С.

Економічна безпека України та шляхи їх вирішення

211

Туровська А. О.

Аналіз довгострокової динаміки реального ВВП України

215

Тхорук В.

Фактори підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України

218

Федорчук В. П.

Державно-приватне партнерство як механізм подолання кризи в
шляхо-експлуатаційній галузі України

222

Федюра О. С.

Вплив транснаціоналізації на світову економіку

225

Хомич О.

Аналіз відповідності фінансового забезпечення вищої освіти в Україні
сучасним світовим тенденціям

227

Ясинський Р. О.

Дослідження логістичних шляхів перевезення зерна від елеваторів до портів

231

Яскал Я.

Технологічна структура вітчизняної зовнішньої торгівлі та її вплив
на перспективи інноваційного розвитку

235

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Кирильчук Ю. Ю.

Проблеми глобалізації в сучасних умовах

239

Кільченко М. І.

Основи  синергетики

243

Підгрушний В. А.

Особливості політичного дискурсу в сучасній лінгвістиці

248

Попок Т. В.

Штучний інтелект: перспективи та загрози

252

Шабловський А. О.

Порівняння політичних систем України за Конституцією
Пилипа Орлика та Конституцією УНР 1918 р.

254

  Відповідальні секретарі Россінський В. М., Мамай Л. М.

 

 назад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку