Циклова комісія "Галузеве машинобудування"

Циклова комісія "Галузеве машинобудування"

Циклова комісія „Галузеве машинобудування” була створена в 2000р. її очолював Рябий І.Д. - викладач вищої категорії. З 2002р. циклову комісію очолює Приймачук Г.І. - викладач вищої категорії, викладач-методист, „Відмінник освіти України”.

В комісії працюють викладачі та майстри виробничого навчання: Приймачук Г.І., Годун Д.І., - викладачі вищої категорії; Дейнека К.Ю., Ніколайчук В.В. – кандидати технічних наук, Івашко О.Г. – викладач ІІ-категорії; майстри виробничого навчання: Бялік Д.М., Коваль М.П., Кардаш В.В., Івашко П.Г., Давидюк Ю.А, Кулик Р.В.

Члени циклової комісії відзначені різними нагородами: Знаком „Відмінник освіти України” - Приймачук Г.І., Почесними грамотами Міністерства освіти України - Приймачук Г.І., нагороджені Почесними грамотами Рівненської обласної державної адміністрації ГодунД.І., лауреатами почесного звання „Людина року” визнані і занесені на Дошку пошани коледжу Приймачук Г.І., Кардаш В.В.

Всі члени циклової комісії неодноразово заохочувалися грошовими преміями за вклад у розвиток матеріально-технічної бази коледжу і за виховну роботу серед студентів та учнів.

Викладачі циклової комісії викладають такі дисципліни: „Матеріалознавство”, „Технічна механіка”, „Креслення”, „Нарисна геометрія та інженерна графіка”, „Гідравліка та гідравлічні машини”, „Технологія обробки матеріалів”, „Вступ до спеціальності”, „Технічне обслуговування та ремонт обладнання галузі”, „Основи взаємозамінності деталей”, „Обладнання та технологія електрогазозварювальних робіт”, „Процеси і апарати”, „Обладнання підприємств галузі”, „Основи проектування”.

Значну увагу циклова комісія приділяє удосконаленню навчального процесу, пошуку нових прогресивних технологій. Під керівництвом викладачів студенти готують наукові доповіді та виступають на науково-теоретичних конференціях в коледжі.

Щорічно проводиться конкурс за професією „Кращий електрогазозварник”, де студенти та учні показують свої теоретичні та практичні знання, які набули за час навчання в коледжі. Проводяться також олімпіади з різних дисциплін циклової комісії, і тиждень циклової комісії „Інженерна механіка”.

Циклова комісія підтримує тісний контакт з НУВГП, підприємствами міста, підприємствами, де учні та студенти проходять практику. Випускники коледжу за спеціальністю „Галузеве машинобудування” продовжують навчання у навчально-науковому механіко-енергетичному інституті НУВГП за спеціальністю „Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” для здобуття освітнього рівня бакалавр.

Методична робота циклової комісії націлена на впровадження інноваційних технологій навчання, які сприяють свідомому засвоєнню студентами знань, а також забезпеченню форм, засобів поточного і підсумкового контролю знань студентів. З цією метою викладачі циклової комісії підготовили ряд методичних вказівок для курсового та дипломного проектування, для виконання самостійних, лабораторних і практичних робіт, а також методичні вказівки для проходження технологічної, переддипломної практики. Викладачі постійно використовують новітні технології навчання і удосконалюють свою педагогічну майстерність на відповідних кафедрах НУВГП та в Інституті післядипломної освіти.

Членами циклової комісії проводиться виховна робота серед студентів та учнів коледжу, так як викладачі та майстри виробничого навчання є класними керівниками академічних груп. Виховна робота підпорядкована підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які б органічно поєднували професійні знання із загальнолюдськими цінностями.

 Перспективою роботи циклової комісії є подальше вдосконалення методики викладання дисциплін, видання підручників, навчальних і методичних посібників, оновлення оснащеності навчальних кабінетів сучасними технічними засобами навчання, приладами та впровадженням інноваційних технологій.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки