Конкурс на заміщення вакантних посад

Конкурс на заміщення вакантних посад

Надслучанський інститут НУВГП (ІІ-ІІІ р.а.) (м. Березне, вул. Чорновола,25) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- Доцента кафедри лісівництва*;

- Старшого викладача кафедри лісівництва, кафедри гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін;

- Викладача кафедри лісівництва, кафедри гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін.

До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні працівники

* з науковим ступенем та вченим званням,

рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні пять років не менше трьох умов, зазначених у п.п. 1-12 п. 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.

Примітка: частка ставки по посадах визначається згідно розподілу річного навантаження.

Перелік необхідних документів:

заява на ім’я директора; особовий листок з обліку кадрів; дві фотокартки 4х6 см; автобіографія; документи про: повну вищу освіту (вищу освіту другого (магістерського рівня) за профілем кафедри, науковий ступінь, вчене звання за відповідною науковою спеціальністю; документи про підвищення кваліфікації за останні п’ять років; паспорт;  трудова книжка; згода на збір та обробку персональних даних; документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконанням за останні пять років не менше трьох умов, передбачених для відповідної посади згідно додатку 12 до Ліцензійних умов.

Всі документи повинні бути завірені у встановленому порядку.

Термін подачі заяв та документів на участь у конкурсі один місяць з дня оголошення конкурсу (до 20.07.2017).

Прийом документів здійснюється за адресою м. Березне, вул. Чорновола,25, тел. 5-67-46.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки