ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

Вищий приватний навчальний заклад Надслучанський інститут розпочав свою освітню діяльність 1 вересня 2004 року. Створений інститут для задоволення потреб ринку праці кадрами для лісогосподарської галузі Рівненської області, багатої лісовими ресурсами.

За роки існування інституту створено відповідну навчально-матеріальну базу, зокрема інститут забезпечений сучасним обладнанням для проведення навчальних занять та здійснення різноманітних наукових досліджень. До послуг студентів комп’ютерний клас  з виходом до мережі інтернет, бібліотека , читальний зал.

25 квітня 2007 року в інституті проведено першу науково-практичну конференцію «Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку». Заслухано більше 70 доповідей. За результатами конференції започатковано видання збірника наукових праць «Проблеми Західного Полісся. Вісник НСІ»

У 2008р. випущено перший випуск 88 бакалаврів лісового і садово-паркового господарства, а в 2009 році 57 бакалаврів лісового і садово-паркового господарства та 24 спеціаліста лісового господарства.

У 2009р інститут успішно пройшов акредитацію за ІІІ рівнем. За період роботи інституту випущено 306 бакалаврів з лісового та садово-паркового господарства та 116 спеціалістів лісового господарства.

У травні 2012 року в інституті проведено першу міжнародну науково-практичну конференцію «Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку»

У грудні 2012 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012р. №670-р, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09 жовтня 2012 року №1084, рішення Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування від 30 листопада 2012 року, протокол №13 ) інститут було реорганізовано в Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування

Сьогодні інститут – це державний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку бакалаврів у галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 205 «Лісове господарство»  та 0901 "Сільське господарство та лісництво" за напрямом підготовки 6.090103 "Лісове і садово-паркове господарство" за рахунок державного бюджету і коштів юридичних та фізичних осіб.

 До викладання запрошуються провідні викладачі вузів  Рівного та практики.

 Студенти мають можливість здобуті науково-теоретичні знання, поглиблювати під час проходження практик на лісогосподарських підприємствах Рівненської області вивчаючи ліси Поліського регіону.

Більшість випускників інституту працевлаштовані та успішно працюють в лісовій галузі Рівненської та суміжних областей.

Положення про НСІ НУВГП

Положення про Вчену раду НСІ НУГВП

Кошторис на 2016 рік КПКВ 2201160

Звіт про надходження та використання коштів за 2015 р. КПКВ 2201160

Положення про організацію освітнього процесу НСІ НУВГП

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення НСІ НУВГП

Положення про приймальну комісію НСІ НУВГППовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці