Методичні вказівки

 1.  Конспект лекцій з курсу «Проектний аналіз» для студентів економічних  спеціальностей – Рівне: РДТУ, 1999. – 50 с.
 2.  Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів заочної форми навчання Ж.С. Шило, – Рівне, НУВГП – 2006 – 16 с.
 3.   Конспект лекцій «Страхування» - Рівне УДУВГП – 2004 – 27 с.
 4.  Методичні вказівки для вивчення лекційного курсу та виконання контрольних робіт з курсу «Інвестиційний менеджмент» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Р.М. Костюкевич, Рівне, РДТУ, 2001 – 24 с.
 5.  Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу і виконання контрольної роботи з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Р.М. Костюкевич – Рівне, УДУВГП – 2004 – 12 с.
 6.  Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Н.А. Фроленкова – Рівне, НУВГП ІДППО, 2007 – 16 с.
 7.  Методичні вказівки з вивчення курсу «Організаційно-економічної основи підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» В.М. Гус – Рівне, РДТУ, 2002 – 20 с.
 8.  Гус В.М. Рейтингова тестова програма з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» – Рівне, УДАВГ, 1998 – 16 с.
 9. Гус В.М. Рейтингова тестова програма з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» – Рівне, 2000 – 16 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підприємницьке право і підприємництво» – Рівне, НУВГП, 2005 – 34 с.
 11. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Підприємництво» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» Гус В.М. – Рівне, НУВГП, 2004 – 7 с.
 12. Гордійчук А.С., Стахів О.А. Економіка підприємства. Комплект лекцій. – Рівне, НУВГП, 2008 – 39 с.
 13.   Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 7.050.107 заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» О.А. Стахів, А.С. Гордійчук – Рівне, НУВГП, 2005 – 26 с.
 14. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» О.А. Стахів – Рівне, НУВГП, 2005 – 23 с.
 15. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності «Облік і аудит» Т.В. Кузнецова – Рівне, УДУВГП, 2007.
 16. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» студентів заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» О.Р. Суха – Рівне, НУВГП, 2010 – 30 с.
 17. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківська справа» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» ІДППО. Ж.С. Шило, Л.М. Мельник – Рівне, НУВГП, 2005 – 8 с.
 18. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Господарське законодавство» для слухачів спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємства» заочної форми навчання Л.М. Конопуд – Рівне, НУВГП ІДППО, 2008 – 16 с.
 19. Коротун С.І. Практичні роботи з курсу «Регіональна економіка» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної і заочної форми навчання. Методичні вказівки – Рівне, НУВГП, 2008 – 46 с.
 20. Коротун С.І. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання – Рівне, НУВГП, 2004 – 42 с.
 21.  Програма проведення комплексної практики з фаху для студентів 5-го курсу факультету менеджменту спеціальності «Менеджмент організацій» - Рівне, 2007 – 3 с.
 22.  06-213 Оцінка землі та нерухомості. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання, спец. «Економіка підприємства» Т.Л. Меліхова – Рівне, 2004 – 40 с.
 23.  036-98 Контрольно-тестові завдання та методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу «Політологія» для студентів заочної форми навчання в умовах кредитно-модульної системи Г.В. Новічков та ін. – Рівне: НУВГП, 2007. – 42 с.
 24. 036-343 Методичні вказівки для програмованого контроль знань з курсу «Аудит» для студентів факультету економіки і підприємництва денної та заочної форм навчання О.Р. Суха – Рівне, 2004 – 24 с.
 25. 036-90 Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання з курсу «Претензійно-позивна робота» для студентів факультету менеджменту НУВГП спеціальності «Організація перевезень і управління автомобільним транспортом» заочної форми навчання І.М. Жмура – Рівне, НУВГП, 2006 – 44 с.
 26. 036-84 Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання з дисципліни «Основи права» для студентів УДУВГП всіх спеціальностей заочної форми навчання. В.І. Пастухова, І.М. Жмура – Рівне, УДУВГП, 2002 – 39 с.
 27. 036-92 Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання з курсу «Правознаство» для студентів всіх спеціальностей НУВГП заочної форми навчання. І.М. Жмура – Рівне, НУВГП, 2006 – 36 с.
 28. 036-89 Пастухова В.І. Конспект лекцій «Основи права» Розділ «Господарське, трудове, адміністративне законодавство» для студентів усіх спеціальностей УДУВГП заочної форми навчання – Рівне, УДУВГП, 2003 – 51 с.
 29. 046-83 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Цифрова фотограметрія» для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи та технології» С.М. Трохимець – Рівне, НУВГП, 2004 – 15 с.
 30.  063-318  Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів заочної форми навчання Ж.С. Шило – Рівне, УДУВГП, 2004 – 12 с.
 31.  063-291 Методичні поради до виконання контрольної роботи з курсу «Фінансовий менеджмент» для студентів заочної форми навчання І.Д. Лазаришина, В.М. Вовк – Рівне, РДТУ – 2002 – 26 с.
 32.  063-353 Комплект лекцій з курсу «Фінансовий менеджмент» для студентів денної і заочної форми навчання. І.Д. Лазаришина, В.М. Вовк – Рівне, НУВГП – 2004 – 40 с.
 33.  063-435 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання І.Д. Лазаришина, М.М. Мосійчук – Рівне, НУВГП – 2010 – 27 с.
 34.  063-307 Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності «Облік та аудит» заочної форми навчання – Рівне – УДУВГП – 2002 -14 с.
 35. 063-351 Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» С.О. Левицька та ін. – Рівне, НУВГП, 2005 – 24 с.
 36. 063-331 «Звітність підприємств» Конспект лекцій для студентів 5-го курсу денної та 6-го курсу заочної форм навчання спеціальності «Облік і аудит» С.О. Левицька – Рівне, НУВГП, 2006 – 53 с.
 37. 063-344 Конспект лекцій з дисципліни «Аудит» для студентів денної та  заочної форм навчання О.Р. Суха – Рівне, 2004 – 40 с.
 38. 063-348 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» студентів заочної форми навчання факультету Менеджменту О.Р. Суха – Рівне, НУВГП, 2005 – 32 с.
 39. 063-233 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку» студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» Т.Г. Бондарева – Рівне, НУВГП, 2007 – 52 с.
 40. 063-308 «а» Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік і аудит» студентів заочної форми навчання І.А. Лагода, О.В. Зінкевич – Рівне, УДУВГП, 2003 – 16 с.
 41. 063-261 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку» студентів заочної форми навчання Л.І. Шевчук, О.В. Зінкевич – Рівне, РДТУ, 2000 – 32 с.
 42. 063-201 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної форми навчання І.Д. Лазаришина, Н.Д. Погребняк – Рівне, НУВГП, 2006 – 34 с.
 43. 063-202 Конспект лекцій дисципліни «Бухгалтерський облік» студентів заочної форми навчання І.Д. Лазаришина, Н.Д. Погребняк – Рівне, НУВГП, 2006 – 50 с.
 44. 063-326 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання С.О. Левицька, М.М. Мосійчук – Рівне, УДУВГП, 2003 – 24 с.
 45. 063-416 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Аудит» для студентів денної та заочної форм навчання О.Р. Суха, Л.А. Губійчук – Рівне, НУВГП, 2006 – 20 с.
 46. 063-308 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Контроль і ревізія» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит» С.Я. Зубілевич, Н.М. Позняковська, Н.О. Ткач – Рівне, УДУВГП, 2003 – 27 с.
 47. 063-322 Комплект лекцій з дисципліни «Автоматизована обробка даних» для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання А.П. Іващенко – Рівне, НУВГП, 2006 – 39 с.
 48. 063-342 Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Автоматизована обробка даних» та завдання для виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання А.П. Іващенко – Рівне, НУВГП, 2005 – 20 с.
 49. 063-347 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» для студентів факультету Економіки і підприємництва спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання О.Р. Суха – Рівне, НУВГП, 2004 – 32 с.
 50. 063-355 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» для студентів  спеціальності «Облік і аудит» А.П. Іващенко, Т.Б. Тимейчук – Рівне, НУВГП, 2005 – 16 с.
 51. 063-370 Методичні вказівки з дипломного проектування для студентів  спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання І.Д. Лазаришина – Рівне, НУВГП, 2006 – 48 с.
 52. 063-238 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання С.В. Шорнікова – Рівне, РДТУ, 2001 – 20 с.
 53. 063-339 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з економічного аналізу для студентів спеціальності «Облік і аудит» І.Д. Лазаришина, О.Л. Міклуха – Рівне, НУВГП, 2005 – 26 с.
 54. 063-387 Конспект лекцій з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Т.Б. Тимейчук – Рівне, НУВГП, 2006 – 32 с.
 55. 063-413 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» для студентів напряму  «Облік і аудит» заочної форми навчання С.В. Шорнікова – Рівне, НУВГП, 2008 – 32 с.
 56. 063-404 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання О.Р. Суха – Рівне, НУВГП, 2007 – 32 с.
 57. 063-204 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи банківської справи і маркетингової діяльності» О.Л. Міклуха – Рівне, НУВГП, 2006 – 8 с.
 58.  064-141 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи «Основи охорони праці» студентів заочної форми навчання О.Н. Кухнюк та ін. Рівне, НУВГП – 2005 – 28с.
 59.  067-182 Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання В.А. Петрук – Рівне, УДТУ, 2000 – 27 с.
 60.  067-188 Методичні рекомендації до  виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Економічна ефективність використання виробничих та трудових ресурсів підприємства» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Т.В. Кузнецова, Т.І. Якимчук – Рівне, РДТУ, 2001 – 32 с.
 61.  067-189 Методичні вказівки з  вивчення дисципліни «Економічний ризик і методи його вимірювання» та завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання В.М. Костриченко, Ю.В. Ткач – Рівне, РДТУ, 2000 – 26 с.
 62.  067-190 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Витрати виробництва» на тему: «Зниження витрат виробництва та вплив його на результати господарської діяльності підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання О.А. Стахів – Рівне, РДТУ, 2000 – 27 с.
 63.  067-198 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання А.С. Гордійчук та ін. – Рівне, 2002 – 32 с.
 64.  067-200 Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління у підприємництві» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання В.А. Петрук – Рівне, УДУВГП, 2002 – 27 с.
 65.  067-224 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» В.М. Гус, С.В. Засанська – Рівне, НУВГП, 2005 – 18 с.
 66.  067-236 Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання Т.І. Якимчук – Рівне, НУВГП, 2006 – 20 с.
 67.  067-247 067-236 Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання В.А. Петрук, І.Р. Петрук – Рівне, НУВГП, 2006 – 22 с.
 68. 067-181 Методичні вказівки з вивчення курсу «Проектний аналіз» та завдання на контрольну роботу для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання Н.Е. Ковшун – Рівне, РДТУ, 2005 – 15 с.
 69. 067-137 Економіка природокористування. Конспект лекцій. В.М. Гус – Рівне, УДАВГ, 1997 – 86 с.
 70. 067-254 Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Ціноутворення» і завдання на контрольну роботу для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання В.М. Костриченко, Ю.В. Красовська – Рівне, НУВГП, 2008 – 30 с.
 71. 067-85 Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Ціноутворення» і завдання на контрольну роботу для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання В.М. Костриченко, Ю.В. Ткач – Рівне, РДТУ, 2001 – 35 с.
 72. 067-151 Методичні вказівки для виконання курсової та контрольної  робіт з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності «Облік та аудит» і «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання. С.М. Гончаров – Рівне, УДАВГ, 1998 – 61 с.
 73. 067-184 Методичні вказівки до вивчення теоретичної частини дисципліни «Маркетинг» слухачами спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання С.М. Гончаров – Рівне, РДТУ, 2000 – 26 с.
 74. 067-210 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» студентів напряму «Економіка і підприємництво» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу С.М. Гончаров та ін. – Рівне, НУВГП, 2004 – 41 с.
 75. 067-233 Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу С.М. Гончаров та ін. – Рівне, НУВГП, 2005 – 42 с.
 76. 076-100  Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розробка програм моніторингу та охорони землі» з дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» В.С. Мошинський, Т.В. Семенюк – Рівне, НУВГП, 2008 – 64 с.
 77. 076-95 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова картографія» для студентів денної та заочної форм навчання Б.Д. Бачишин та ін. – Рівне, НУВГП, 2007 – 24 с.
 78. 076-97 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Фотомеханічне трансформування аерофотознімків» студентів напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» з дисципліни «Фотограметрія та дистанційне зондування» Л.М. Чудовець – Рівне, НУВГП, 2009 – 24 с.
 79. 076-87 Методичні вказівки для складання курсового проекту спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи та технології» для студентів денної і заочної форм навчання Л.В. Карнілов, О.В. Підгайна – Рівне, УДУВГП, 2004 – 24 с.
 80. 076-86 Методичні вказівки для складання курсового проекту спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи та технології» для студентів денної і заочної форм навчання Л.В. Карнілов, О.В. Підгайна – Рівне, УДУВГП, 2004 – 43 с.
 81. 076-82 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Програмний модуль», «Обмінний файл» сторінка «Земельна ділянка» з курсу «ГІС в кадастрових системах» для студентів спеціальності  «Геоінформаційні системи та технології» О.А. Лагоднюк – Рівне, УДУВГП, 2004 – 16 с.
 82. 076-79 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з дисципліни «Основи цифрової картографії» для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи та технології» Б.Д. Бачишин – Рівне, УДУВГП, 2003 – 23 с.
 83. 076-74 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Основи геоінформаційних систем та технологій» для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи та технології» стаціонарної та заочної форм навчання. Частина 1.  Р.М. Янчук – Рівне, УДУВГП, 2004 – 24 с.
 84. 076-47 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних  робіт і контрольних завдань з курсу «Основи картографії» для студентів спеціальності «Землевпорядкування» денної та заочної форм навчання С.М. Обланчук – Рівне, УДАВГ, 1998 – 24 с.
 85. 076-46 Основи картографії. Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання спеціальності «Землевпорядкування» С.М. Остапчук – Рівне, УДАВГ, 1998 – 32 с.
 86. 076-43 Методичні вказівки для виконання курсового проекту на тему «Проект планово-висотної основи для комбінованого методу знімання в масштабі 1:5000» з курсу «Геодезія» студентів спеціальності «Землевпорядкування» А.Т. Мануйлик – Рівне, УДАВГ, 1998 – 30 с.
 87. 076-40 Методичні вказівки до виконання лабораторних і контрольних робіт з курсу «Основи вищої геодезії» для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності «Землевпорядкування» П.Г. Черняга, Л.М. Літнарович – Рівне, УДАВГ, 1997 – 52 с.
 88. 076-39 Методичні вказівки для виконання контрольних розрахунково-графічних робіт та курсового проекту з курсу «Земельний кадастр»  студентів спеціальності «Землевпорядкування» денної та заочної форм навчання. О.Ю. Мельничук – Рівне, УДАВГ, 1997 – 33 с.
 89. 076-33 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних  робіт з курсу «Геодезія» для студентів спеціальності «Землевпорядкування» денної та заочної форм навчання. Розділ «Нівелювання 3 і 4 класів» А.Т. Мануйлик, Б.Д. Бачишин – Рівне, УДАВГ, 1995 – 59 с.
 90. 078-225 Конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка» для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік – Рівне: НУВГП, 2006. – 155 с.
 91. 078-230 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів заочної форм навчання Г.Е. Гронтковська та ін. – Рівне: НУВГП, 2008. – 35 с.
 92.  078-200 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Політична економія» для студентів заочної форми навчання О.І. Ряба, І.Т. Рябий – Рівне: УДУВГП, 2002. – 82 с.
 93.  078-199 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Державне регулювання економіки» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання Д.В. Нікітенко – Рівне: НУВГП, 2006. – 62 с.
 94. 087-59 Довідник з історії України для студентів спецфакультету спеціальності «Облік і аудит», «Менеджмент організацій». Випуск 2. О.Г. Поровчук та ін. – Рівне, РДТУ, 2000 – 50 с.
 95. 087-60 Тематика контрольних робіт з історії України для слухачів Інститут післядипломної освіти О.Г. Поровчук, В.О. Поровчук – Рівне, РДТУ, 2001 – 27 с.
 96. 087-68 Малевич Л.Д. Українська мова професійного спілкування. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Облік і аудит», «Економіка підприємства» заочної форми навчання – Рівне, НУВГП, 2004 – 35 с.
 97.  100-02 Математичне програмування. Комплект лекцій для  студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей А. Власюк, О. Тимейчук – Рівне, УДАВГ,  1997 – 66 с.
 98. 100-62 Методичні вказівки і завдання для виконання контрольних і лабораторних робіт з дисципліни «Математичні методи і моделі» для студентів всіх форм навчання спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи» П.М. Грицюк – Рівне, НУВГП, 2004 – 26 с.
 99.  101-25 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи на тему «Розробка системи менеджменту в організації» з дисципліни «Основи менеджменту» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» В.Я. Гуменюк, В.П. Окорський – Рівне, РДТУ – 2001 – 56 с.
 100.  101-26 Методичні вказівки до вивчення курсу «Інвестиційний менеджмент» та виконання контрольних робіт студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання І.О. Панасюк та ін. – Рівне, РДТУ – 2002 – 24 с.
 101.  101-27  064-141 Методичні рекомендації до виконання і захисту дипломного проекту (роботи) студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання В.Я. Гуменюк та ін. – Рівне, РДТУ – 2002 – 27с.
 102.  101-30 Робоча програма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності «Менеджмент організацій» Т.О.Кузнецова – Рівне, РДТУ – 2002 – 24 с.
 103.  101-33  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» спеціальності «Менеджмент організацій» за програмою «Управління проектами» Т.О. Кузнецова – Рівне, УДУВГП – 2002 – 22с.
 104.  101-46 Методичні рекомендації для проведення практичних занять на тему «Управління прибутком» з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Н.Б. Савіна, Н.О. Коптюк – Рівне, УДУВГП – 2003 – 28с.
 105.  101-54 Методичні вказівки для вивчення теоретичної частини та виконання контрольних робіт з курсу «Операційний менеджмент» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання І.О. Панасюк, Ф.Д. Швець – Рівне – УДУВГП – 2004 – 15 с.
 106.  101-70 Методичні рекомендації до  виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Н.Б. Савіна, М.О. Коптюк – Рівне – УДУВГП – 2004 – 24 с.
 107.  101-80  Методичні рекомендації до  виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Управління персоналом та економіки праці» Т.О. Кузнецова, Н.А. Фроленкова – Рівне – НУВГП – 2006 – 23 с.
 108.  101-82 Методичні рекомендації до  виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент організацій» студентів денної та заочної  форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» Т.О. Кузнецова, Н.А. Фроленкова – Рівне – НУВГП – 2006 – 34 с.
 109.  101-101 Методичні рекомендації проходження комплексної практики з фаху студентів спеціальності «Менеджмент організацій» Т.О. Кузнецова, Б.О. Король – Рівне – НУВГП – 2008 – 16 с.
 110.  101-106 Методичні рекомендації для самостійної роботи і виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» Р.М. Костюкевич, А.С. Щербакова – Рівне – 2009 – 24 с.
 111.  102-34 Методичні вказівки і варіанти завдань для виконання контрольної роботи з курсу «Організація праці» студентів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» заочної форми навчання В.Б. Василів, Г.Г. Сисун – УДУВГП – 2003 – 16 с.
 112.  102-73 Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентів напряму підготовки «Економіка і підпрємництво» заочної форми навчання, Н.О. Мазур, Г.Г. Сисун – Рівне, НУВГП – 2006 – 20с.
 113.  102-75 Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини» студентів напряму підготовки «Економіка і підпрємництво» В.Я. Гуменюк та ін.  – Рівне, НУВГП – 2006 – 23с.
 114.  102-11 Методичні рекомендації до застосування активних методів навчання під час практичних занять з дисципліни «Економік організації і інноваційної діяльності» та «Інноваційний менеджмент» студентів денної форми навчання М.В. Орлов – Рівне – РДТУ – 2002 – 24 с.
 115.  102-68 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. Розділ-1. Операційні інформаційні системи В.Б.Василів, А.С. Борисов – Рівне –УДУВГП – 2005 – 36 с.
 116.  102-69 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» студентів спеціальності «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. Розділ-2. Системи підтримки прийняття рішення В.Б.Василів, А.С. Борисов – Рівне –УДУВГП – 2006 – 40 с.
 117.  104 -15 Методичні вказівки з дисципліни «Оцінка землі і нерухомості» та завдання для виконання контрольної роботи студ. напрямку підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» заочної форми навчання В.І. Павлов, Т.Л. Маліхова – Рівне: НУВГП, 2006. – 22 с.
 118.  104-16 Методичні вказівки для підготовки і проведення занять з дисципліни «Оцінки землі і нерухомості» студ. напряму підготовки «Економіка і підприємництво» денної форми навчання В.І. Павлов, Т.Л. Меліхова – Рівне, 2006 – 36 с.
 119.  104-04 Методичні вказівки до  самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» Л.Н. Мельник, О.В. Заячківська – Рівне, НУВГП, 2006 – 32 с.
 120.  104-05 Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» Л.М. Мельник – Рівне, НУВГП – 2006 – 16 с.
 121.  104-06 Комплект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Економіка і підприємництво» Л.М. Мельник – Рівне, НУВГП, 2006 – 36 с.
 122.  104-07 Комплект лекцій з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів денної і заочної форми навчання. Ж.С. Шило – Рівне, НУВГП – 2006 – 44 с.
 123.  104-37 Методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Гроші і кредит» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Менеджмент організацій» Ж.С. Шило – Рівне, НУВГП  - 2007 – 14 с.
 124.  104-01 Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форми навчання напряму «Економіка та підприємництво» Л.М. Мельник, О.В. Заячківська – Рівне, НУВГП – 2005 – 40 с.
 125.  104-02 Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форми навчання напряму «Економіка та підприємництво»  Л.М. Мельник, Рівне – НУВГП – 2005 – 40 с.
 126.  104-03 Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів заочної форми навчання напряму «Економіка та підприємництво» Л.М. Мельник, – Рівне, НУВГП – 2006 – 12 с.
 127.  104-10 Методичні вказівки до самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів заочної форми навчання Ж.С. Шило, – Рівне, НУВГП – 2006 – 16 с.
 128.  104-24 Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання Ж.С. Шило, Рівне – НУВГП – 2006 – 48 с.
 129.  104-019 Методичні вказівки щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Інвестування» для студентів заочної форми навчання напряму «Економіка підприємництва» В.І. Павлов, А.А. Подлевський – Рівне, НУВГП – 2006 – 24 с.
 130.  104-020 Методичні вказівки щодо самостійної підготовки та проведення практичних занять з дисципліни «Інвестування» для студентів денної форми навчання напряму «Економіка і підприємництво» В.І. Павлов, А.А. Подлевський – Рівне, НУВГП – 2006 – 40 с.
 131.  104-28 Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» для студентів заочної форми навчання напряму «Економіка і підпрємництво» В.І. Павлов, А.А. Подлевський – Рівне, НУВГП – 2007 – 40 с.
 132.  104-13 Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Страхування» та завдання для виконання контрольної роботи студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво» заочної форми навчання В.І. Павлов та ін. – Рівне – 2006 – 20 с.
 133. 104-21 Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» для студентів заочної форми навчання напряму «Економіка підприємництва» спеціальності «Фінанси» В.І. Павлов, А.А. Подлевський – Рівне, НУВГП, 2006 – 24 с.
 134. 104-44  Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Ціноутворення» і завдання на контрольну роботу для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» О.В. Заячківська – Рівне, НУВГП, 2009 – 28 с.
 135. 200-41 Конспект лекцій з дисципліни «Макроекономіка» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік – Рівне: НУВГП, 2007. – 155 с.
 136. 200-42 Контрольна тестова програма з дисципліни «Макроекономіка» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання Г.Е. Гронтковська – Рівне: НУВГП, 2007. – 52 с.
 137. 200-43 Конспект лекцій з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік – Рівне: НУВГП, 2009. – 112 с.
 138. 200-37 Контрольна тестова програма з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання Г.Е. Гронтковська – Рівне: НУВГП, 2007. – 53 с.
 139. 200-40 Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська, О.І. Ряба – Рівне: НУВГП, 2007. – 103 с.
 140. 200-25 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» Г.Е. Гронтковська, О.В. Кухар, – Рівне: НУВГП, 2005. – 43 с.
 141. 200-31 Конспект лекцій з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів денної та заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська – Рівне: НУВГП, 2005. – 75 с.
 142.  200-28 Контрольна тестова програма з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів денної та заочної форм навчання Г.Е. Гронтковська – Рівне: НУВГП, 2005. – 60 с.
 143.  200-23 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська – Рівне: НУВГП, 2005. – 72 с.
 144.  200-30 Конспект лекцій з дисципліни «Економічна історія» для студентів  денної та заочної форми навчання О.В. Кухар – Рівне: НУВГП, 2005. – 56 с.
 145.  200-29 Контрольна тестова програма з дисципліни «Економічна історія» для студентів денної та заочної форм навчання О.В. Кухар – Рівне: НУВГП, 2005. – 32 с.
 146.  200-22 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна історія» для студентів заочної форми навчання О.В. Кухар – Рівне: НУВГП, 2005. – 42 с.
 147.  200-38 Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» денної та заочної форм навчання О.І. Ряба – Рівне: НУВГП, 2009. – 92 с.
 148.  200-39 Контрольна тестова програма з дисципліни «Політична економія» для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» заочної форм навчання О.І. Ряба – Рівне: НУВГП, 2008. – 36 с.
 149.  200-12 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська, – Рівне: УДУВГП, 2003. – 42 с.
 150.  200-09 Контрольна тестова програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання Г.Е. Гронтковська – Рівне: УДУВГП, 2003. – 63 с.
 151.  200-24 Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів спеціальності «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання О.Р. Суха – Рівне: НУВГП, 2005. – 32 с.
 152.  200-26 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольних робіт з курсу «Організація обліку» для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання В.Л. Поліщук – Рівне: НУВГП, 2005. – 20 с.
 153.  200-32 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу «Фінансовий облік ІІ» для студентів спеціальності «Облік і аудит» Н.М. Позняковська – Рівне: НУВГП ІДППО, 2005. – 24 с.
 154.  200-33 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Фінансовий облік І» для студентів спеціальності «Облік і аудит» Н.М. Позняковська – Рівне: НУВГП ІДППО, 2005. – 40 с.
 155.  200-34 Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для студентів денної та заочної форми навчання О.Р. Суха – Рівне: НУВГП, 2005. – 32 с.
 156.  200-46 Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання А.М. Рокочинський, Н.А. Фроленкова – Рівне: НУВГП ІДППО, 2009. – 23 с.
 157.  200-57 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» Ж.С. Шило, К.В. Павлов – Рівне: НУВГП, 2011. – 19 с.
 158.  200-62 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Страхування» Н.М. Білоус, К.В. Павлов – Рівне: НУВГП, 2011. – 29 с.
 159.  200-55 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінанси» Л.М. Мельник, К.В. Павлов – Рівне: НУВГП, 2011. – 46 с.
 160.  200-56 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси» Л.М. Мельник, К.В. Павлов – Рівне: НУВГП, 2011. – 13 с.
 161.  200-44 Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг в організаціях сфери послуг» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Н.А. Фроленкова – Рівне: НУВГП ІДППО, 2007. – 19 с.
 162.  200-50 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини і основи ЗЕД» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» заочної форми навчання Ф.Д. Швець – Рівне: ІДППО, 2007. – 12 с.
 163.  200-01 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Менеджмент» для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання. Упорядник В.Б. Василів  – Рівне: РДТУ, 2001. – 21 с.
 164.  200-61 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Страхування» Н.М. Білоус, К.В. Павлов – Рівне: НУВГП, 2011. – 55 с.
 165.  200-032 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Податкова система» для слухачів спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання С.В. Шорнікова – Рівне: НУВГП ІДППО, 2005. – 16 с.
 166.  200-035 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з курсу «Державний фінансовий контроль» для студентів спеціальності «Облік і аудит» заочної форми навчання Н.М. Позняковська – Рівне: НУВГП ІДППО, 2006. – 36 с.
 167.  200-27 Контрольна тестова програма з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання Г.Е. Гронтковська, О.В. Кухар – Рівне: НУВГП, 2005. – 55 с.
 168.  200-16 Методичні вказівки з вивчення курсу та завдання на контрольну роботу з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання Н.Е. Ковшун – Рівне: УДУВГП, 2003. – 15 с.
 169. 200-58 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів Інституту післядипломної освіти Ж.С. Шило, К.В. Павлов – Рівне, НУВГП, 2013 – 15 с.
 170. 200-63 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальності «Економіка підприємства», «Облік і аудит» К.В. Павлов, А.А. Подлевський – Рівне, НУВГП, 2013 – 19 с.
 171. 200-64  Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальності «Економіка підприємства», «Облік і аудит» К.В. Павлов, А.А. Подлевський – Рівне, НУВГП, 2013 – 45 с.
 172. 200-65 Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Оцінка землі і нерухомості» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальності «Економіка підприємства», «Облік і аудит» денної форми навчання Т.Л. Меліхова, К.В. Павлов – Рівне, НУВГП, 2013 – 41 с.
 173. 200-66 Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Оцінка землі і нерухомості» для студентів Інституту післядипломної освіти спеціальності «Економіка підприємства», «Облік і аудит» Т.Л. Меліхова, К.В. Павлов – Рівне, НУВГП, 2013 – 23 с.