Навчально-методичний відділ

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, каб. 109

  (0362) 63-34-15, вн. 6-35

  nmv@nuwm.edu.ua

Конкурс на заміщення вакантних посад

 • ПосадаВимоги

  Завідувачів кафедр:

  • автомобілів та автомобільного господарства*;
  • транспортних технологій і технічного сервісу**;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства**;
  • туризму**;
  • вищої математики*;
  • економічної теорії**;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності*;
  • конституційного права та галузевих дисциплін***.

  До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри

  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** з науковим ступенем та вченим званням,
  *** з науковим ступенем та /або вченим званням,

  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**)пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов. 

  Професорів:

  • водопостачання, водовідведення та бурової справи* – 1;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства*– 1;
  • обчислювальної техніки* – 1;
  • суспільних дисциплін** – 1.

  До участі в конкурсі допускається:науково- педагогічні (наукові) працівники

  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до профілю кафедри,
  ** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри,

  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.

  Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно розподілу річного навантаження.

  Директора навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

  Претендент на посаду повинен мати:науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
 • ПосадаВимоги
   

  Науково-педагогічних працівників кафедр:

  • гідротехнічного будівництва: доцента – 1;
  • гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента – 3; старшого викладача – 1; асистента – 1;
  • інженерної геології та гідрогеології:старшого викладача – 1;
  • промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд:доцента – 7; старшого викладача – 1;
  • архітектури та середовищного дизайну: доцента – 2;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки: доцента – 5;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності: доцента – 5;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: доцента – 1;
  • водопостачання, водовідведення та бурової справи:доцента – 1;
  • основ архітектурного проектування, конструювання та графіки: старшого викладача – 3;
  • технології будівельного виробів і матеріалознавства: старшого викладача – 1; асистента – 1;
  • автомобілів та автомобільного господарства:доцента – 2;асистента – 2;
  • транспортних технологій і технічного сервісу: доцента – 4; старшого викладача – 1;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин: доцента – 1; старшого викладача – 2;
  • теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства:доцента – 3;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання:доцента – 3;
  • економіки підприємства: доцента. – 4; асистента – 1;
  • обліку та аудиту: доцента – 2;
  • менеджменту: доцента – 1; старшого викладача – 4;
  • іноземних мов: старшого викладача– 1;
  • трудових ресурсів і підприємництва: доцента – 2;
  • фінансів та економіки природокористування: доцента – 3;
  • економічної кібернетики: доцента– 3;
  • українознавства:доцента – 1;
  • філософії:професора – 1;
  • міжнародної економіки:доцента – 2;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства: доцента – 2;
  • водних біоресурсів: доцента – 1;
  • хімії та фізики: доцента – 1; старшого викладача – 1;
  • землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики: доцента – 4;
  • геодезії та картографії: доцента – 4; старшого викладача – 1;
  • вищої математики: доцента – 1; асистента – 1;
  • прикладної математики: доцента – 2; старшого викладача – 2;
  • обчислювальної техніки: старшого викладача – 1;
  • комп’ютерних наук: доцента – 2;
  • автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: професора – 2; доцента – 6; старшого викладача – 4;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності: доцента – 2;
  • конституційного права та галузевих дисциплін: доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • спеціальних юридичних дисциплін:професора- 1; доцента – 1; старшого викладача – 2;
  • міжнародного права та юридичної журналістики:доцента – 2;
  • суспільних дисциплін:доцента – 2; старшого викладача – 1;
  • фізичного виховання:старшого викладача – 2.
  на посаду професора – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем доктора наук або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;
  на посаду старшого викладача –  науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням  або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;
  на посаду асистента –науково-педагогічні працівникиз науковим ступенем або вченим званням або ступенем  магістра відповідно до профілю кафедри; рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.
 • ПосадаВимоги
   

  Завідувачів кафедр:

  • гідротехнічного будівництва*;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки**;
  • охорони праці та безпеки життєдіяльності*;
  • автомобілів та автомобільного господарства*;
  • транспортних технологій і технічного сервісу*;
  • розробки родовищ та видобування корисних копалин*;
  • фінансів та економіки природокористування**;
  • агрохімії, ґрунтознавства та землеробства*;
  • екології*;
  • вищої математики*;
  • комп’ютерних наук**;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності*;
  • конституційного права та галузевих дисциплін**;
  • суспільних дисциплін*;
  • прикладної математики*;
  • водогосподарської екології, гідрології та гідравліки*.
   До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,
  ** з науковим ступенем та вченим званням,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12*(1-16**)пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.

  Професорів:

  • водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем* – 1;
  • водогосподарської екології, гідрології та гідравліки** – 1;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки** – 1;
  • будівельних, дорожніх, меліоративних сільськогосподарських машин і обладнання* – 1;
  • трудових ресурсів і підприємництва* – 1;
  • менеджменту* – 2;
  • обліку та аудиту** – 2;
  • екології** – 1;
  • вищої математики* – 1;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* – 1
  До участі в конкурсі допускається: науково- педагогічні (наукові) працівники
  * з науковим ступенем доктора наук та вченим званням відповідно до профілю кафедри,
  ** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора відповідно до профілю кафедри,
  рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у підпунктах 1-12 пункту 5 приміток додатку 12 до Ліцензійних умов.
 • ПосадаВимоги
   

  Директорів:

  • технічного коледжу;
  • автотранспортногo коледжу.
  Кандидат повинен мати: повну вищу освіту відповідно до профілю коледжу, стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.
   

  Директорів навчально-наукових інститутів:

  • водного господарства та природооблаштування;
  • механічного;
  • будівництва та архітектури;
  • економіки та менеджменту;
  • права;
  • агроекології та землеустрою;
  • автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки;
  • заочно-дистанційного навчання.
  Кандидат повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю навчально-наукового інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.

  Завідувачів кафедр:

  • водогосподарської екології, гідрології та гідравліки;
  • хімії та фізики;
  • економічної теорії;
  • філософії;
  • українознавства;
  • конституційного права та галузевих дисциплін;
  • міжнародного права та юридичної журналістики;
  • державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.
  Кандидат повинен мати: науковий ступінь доктора наук або кандидата наук та вчене звання професора або доцента відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, наукові та науково-методичні праці.

  Завідувачів кафедр:

  • розробки родовищ та видобування корисних копалин;
  • транспортних технологій і технічного сервісу;
  • автомобілів та автомобільного господарства;
  • автомобільних доріг, основ та фундаментів;
  • теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
  • мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки;
  • економіки підприємства;
  • обліку і аудиту;
  • спеціальних юридичних дисциплін.
  Кандидат повинен мати: науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації, наукові та науково-методичні праці.


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці