Науково-практична конференція кафедри хімії та фізики та студентів у рамках Фестивалю науки

Науково-практична конференція кафедри хімії та фізики та студентів у рамках Фестивалю науки

21 травня 2020 року відбулась науково-практична конференція професорсько-викладацького складу кафедри хімії та фізики та студентів у рамках Фестивалю науки. В ході роботи конференції було заслухано доповіді з напівпровідникового матеріалознавства (науковий керівник доцент Мороз М.В.), методів контролю очищення водних систем від магнітних домішок (н.к. доцент Гаращенко В.І.), радонової безпеки (н.к. доцент Лебедь О.О.), дослідження електропровідності водних розчинів (н.к. доцент Гаєвський В.Р.), балістичних досліджень з врахуванням пружності матеріалів, роль гелію в енергетиці та технічних системах (н.к. доцент Рибалко А.В.), технології вилучення йоду з супутніх вод нафтових родовищ (н.к. професор Яцков М.В.), систем переробки висококонцентрованих металовмісних відходів (н.к. професор Яцков М.В.), екологічної безпеки систем комплексної переробки молочної сировини (н.к. професор Яцков М.В.), властивостям полімерних плівок на основі епоксидних композитів (н.к. Мартинюк Г.В.), захисту водойм від промислових стоків виробництва синтетичних волокон та особливостей виробництва скла за QFD- методологією (н.к. доцент Корчик Н.М.).

За результатами наукових досліджень колектив авторів Яцков М.В., Буденкова Н.М., Мисіна О.І., Корчик Н.М. підготував розділ колективної монографії, яка буде видана за кордоном.

Доповідачами представлено нові матеріали, системи контролю, встановлено радонові екологічні ризики, досліджено межі застосування теорії електропровідності, запропоновано установку для дослідження пружних властивостей матеріалів, показано роль гелію в науці і техніці, запропоновано удосконалені методи і технології із застосування наукових досягнень у навчальному процесі. Доповідачами були як наукові керівники, так і студенти нашого університету та технічного коледжу НУВГП. Відбулась жвава наукова дискусія. Усі доповіді відбувались у вигляді відеопрезентацій.

За результатами виступів доповіді були рекомендовані для опублікування у науковому віснику НУВГП та інших виданнях України за тематичним спрямуванням.

Кафедра хімії та фізикиназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки