Новини ради молодих вчених

Новини ради молодих вчених

Рада молодих вчених університету за сприяння проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Савіної Наталії Борисівни організувала проведення  науково-практичного семінару  «Публікації у виданнях, що індексуються у журналах, які входять до наукометричних баз».

Науково-педагогічним працівникам добре відомо, що в останні роки при оцінці результативності діяльності закладів вищої освіти велика увага приділяється показникам цитованості наукових праць. Окрім того, Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам передбачає, що для присвоєння вчених звань професора та/або доцента необхідні публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Однак у мережі Інтернет з’являється все більше пропозицій швидко опублікувати результати досліджень у журналах, включених до Scopus або Web of Science, які найчастіше виявляються «фейковими».

Даний семінар було проведено з метою покращення показників наукової діяльності молодих вчених та аспірантів університету. Науковцями обговорювалися питання, як опублікувати статтю у журналі, що дійсно включений до Scopus або Web of Science, як презентувати результати своїх досліджень у міжнародному науковому просторі.

З цікавими доповідями виступили вчені, які мають значний досвід публікації таких праць, а саме:

– к.т.н., доцент кафедри гідроінформатики Пінчук Олег Леонідович з доповіддю на тему: «Пошук журналів у наукометричній базі Scopus, їх рейтингування»;

– д.е.н.,  професор кафедри трудових ресурсів Міщук Галина Юріївна, виступ на тему: «Вимоги до написання публікацій, які включені до баз Scopus та Web of Science Core Collection. Структура та тематичні блоки публікації»;

– к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики та хімії Мороз Микола Володимирович, доповідь на тему: «Система цитування публікацій Scopus або WoS. Поняття індекс Хірша»;

– д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Сафоник Андрій Петрович, тема доповіді: «Orсid автора та об’єднання публікацій у профілі автора. Науковий портал Research Gate".

Більше фото у 

Ольга Осадча,
кафедра обліку і аудиту

Читайте також: Лекція для директорів шкіл Здолбунівського районуназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки