Молоді вчені НУВГП – стипендіати Верховної Ради України

Молоді вчені НУВГП – стипендіати Верховної Ради України

17.01.2019 р. було прийнято проект Постанови про призначення у 2019 році іменних стипендій Верховної Ради України для найбільш талановитих молодих вчених.

Всього на здобуття стипендій було висунуто 35 претендентів з 12 областей України та міста Києва. Перелік конкурсантів для отримання іменної стипендії у 2019 році був розміщений на сайті Комітету та опублікований в газеті «Голос України» від 10 серпня 2018 року. Конкурсна комісія розглянула пропозиції, здійснила рейтингування та прийняла відповідне подання. Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти підтримав це подання та виніс на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови, якою було запропоновано призначити у 2019 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найбільш талановитих молодих учених.

Так, іменні стипендії Верховної Ради України призначено наступним молодим вченим НУВГП:

  • Васильцю Святославу Володимировичу доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;

  • Осадчій Ользі Олексіївні доктору економічних наук, доценту кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.

Довідково:

Святослав Василець – доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування. Захистив дисертацію в 32 роки, тема докторської дисертації «Аналіз перехідних процесів і методи захисту електротехнічних комплексів шахтних електричних мереж». Опублікував більше 110 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 11 патентів України на винаходи та корисні моделі, свідоцтво про реєстрацію комп’ютерної програми, був співавтором двох монографій, навчального посібника з грифом МОНМС України та навчального посібника з грифом НУВГП. Брав безпосередню участь у виконанні науково-дослідницьких державних тем № Н 4-09 «Наукове обґрунтування технічних рішень підвищення ефективності і безпеки експлуатації електротехнічних комплексів енергоємних виробництв», № Д-15-03 «Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем» та міжнародній освітній програмі TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України».

Ольга Осадча – доктор економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту НУВГП. Захистила дисертацію в 33 роки, тема докторського дослідження «Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів суб’єктів господарювання». За результатами наукових і методичних досліджень опублікувала понад 80 наукових і навчально-методичних праць. Є співавтором двох підручників з грифом МОН України – «Звітність підприємств» (2012 р.) та «Облік і звітність в оподаткуванні» (2013 р.), навчального посібника «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (2016 р.) та одноосібної монографії «Інформаційне забезпечення результатів господарської діяльності: обліково-аналітичні підходи» (2015 р.).

Постанова Верховної Ради України доступна за посиланням.

 

Євгеній Герасімов,
науково-дослідна частинаназад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку