ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

21 листопада 2018 року в конференційній залі головного корпусу університету відбулось чергове засідання науково-методичної ради університету. Засідання відкрив голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк.

Першою слухали інформацію Анастасії Клімової, начальника відділу ліцензування, акредитації, про стандарти вищої освіти, затверджені Міністерством освіти і науки  України. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту і результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти. Анастасія Вадимівна наголосила, що стандарт вищої освіти визначає певні вимоги до освітньої програми. МОН України у 2018 році затвердило 33 стандарти вищої освіти, в т.ч. 32 для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; один для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Стандарти вищої освіти вводяться в дію з 2018/19 н.р. Анастасія Клімова відмітила, що  вимоги затверджених стандартів вищої освіти мають бути враховані під час розроблення нових освітніх програм та навчальних планів. Усі існуючі освітні програми, навчальні плани, за якими будуть набиратися студенти у 2019 році, мають бути
обов’язково переглянуті та приведені до стандартів вищої освіти. Також вона зауважила, що затверджені раніше освітні програми залишаються чинними і діють до завершення навчання тих студентів, які були зараховані до затвердження відповідних стандартів.  

Адреса для ознайомлення зі всіма затвердженими МОНУ стандартами.

Стандарти вищої освіти для спеціальностей НУВГП розміщено на сайті науково-методичної ради  за адресою.

Інформацію було прийнято до уваги.

Наступною була доповідь Олега Анатолійовича «Моніторинг навчальних дисциплін, закріплених за кафедрами на 2018-2019 н.р.» з мультимедійним супроводом, де представлено дані моніторингу відповідності закріплених за кафедрами  дисциплін навчальним планам станом на 20.11.2018. Олег Лагоднюк наголосив, що змінюються форми роботи з кафедрами, розробляється організаційний механізм швидкого реагування на зміни в університеті, що дозволить якісно підготуватись до акредитації нашого закладу  для підтвердження статусу національного, а також до нового навчального року. Голова науково-методичної ради наголосив, що перевірка навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідних кафедр і далі буде відбуватися в режимі on-line. Навчально-методичний відділ буде проводити постійний моніторинг навчально-методичного  забезпечення дисциплін, які закріплено за кафедрами у 2018-2019 н.р.  Підставою є перелік навчальних дисциплін, підписаний завідувачем кафедри та поданий в навчально-методичний відділ. Олег Лагоднюк наголосив, що інформація аналізується  навчально-методичним відділом  та надається йому кожні два тижні для оголошення  на директораті та засіданні науково-методичної ради. 

Дедлайн останнього оновлення інформації  в Google-документах навчально-наукових інститутів та на сайтах кафедр – до 29.11.2018. Інформацію було прийнято членами ради до уваги.

Окрім вищезазначеного, члени науково-методичної ради розглянули та одностайно затвердили вісім  примірників робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП та два примірники навчально-методичних електронних видань і рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету.

В різному голова науково-методичної ради Олег Анатолійович анонсував нову редакцію  «Положення про науково-методичну раду Національного університету водного господарства та природокористування». Цей документ запропоновано для обговорення на кафедрах. Остаточний варіант буде розглянуто та ухвалено на найближчому засіданні науково-методичної ради.

Більше фото у   

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної радиназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки