Як студентів на академічну доброчесність перевіряли…

Як студентів  на академічну доброчесність перевіряли…

Вже впродовж двох років в університеті   діє сервіс пошуку плагіату Unicheck – засіб  для  виявлення плагіату в академічних роботах та зручний онлайн-інструмент для швидкої перевірки студентських і  наукових робіт на плагіат. Цей сервіс є власною розробкою Unicheck, а залучення найновіших технологій, легкість інтегрування та використання сервісу, удосконалення та оновлення, клієнтська підтримка у галузі  вже збільшили коло користувачів до понад 100 українських ЗВО та 400 закордонних. До того ж, укладений у 2018 році Меморандум між ТОВ «Антиплагіат» (Unicheck) та МОНУ дає можливість українським ЗВО впродовж семи років безкоштовно використовувати даний  сервіс перевірки наукових робіт на плагіат.

Сервіс Антиплагіату в університеті  реалізований на навчальній платформі Moodle і працює з 2017 року. Сформована база за попередній календарний  рік містить понад 2 000 випускових робіт. До речі, триває залучення до сервісу коледжів.

Так, аналіз   середнього значення відсотків текстових збігів за магістерськими спеціальностями  навчально-наукових інститутів НУВГП, за якими здійснено перевірку, показує наступне:  в ННІАЗ максимальна кількість збігів 24,82 % у спеціальності «екологія», а найменше – «водні біоресурси та аквакультура» 9,01%; ННІВГП: «гідроенергетика» маx – 24,89%, «будівництво та цивільна інженерія» min – 22,43%; ННМІ: «галузеве машинобудування» маx – 11,24%, «гірництво» min  – 7,29%; ННІБА: «будівництво та цивільна інженерія» маx – 19,29%, «архітектура та містобудування» min – 8%; ННІАКОТ: «Комп’ютеризація та комп’ютерно-інтегровані технології» маx – 25,45, «комп’ютерні науки та інформаційні технології» min – 7,45%; ННІЕМ: «облік і оподаткування» маx – 26,70%, «міжнародні економічні відносини» min – 1,16%; ННІП: «право» маx – 7,57%, «науки про освіту» min  – 0,64%. За середнім значенням відсотків текстових збігів в роботах магістрів у рейтингу серед навчально-наукових інститутів лідирує ННІВГП – 23,66%, найменше співпадінь в ННІП – 3,25%. До речі, гранично допустиме значення збігів складає 45%.

Аналіз   середнього  значення відсотків текстових збігів за бакалаврськими спеціальностями навчально-наукових інститутів, за якими здійснено перевірку, містить наступні дані: ННІВГП: «будівництво та цивільна інженерія» маx – 24,74%,  «теплоенергетика» (6.050601) min – 12,03 %; ННМІ: «транспортні технології» (275) маx – 39,99%, «машинобудування» min – 23,31%; ННІАЗ: «геодезія та кадастр» маx – 26,7%, «туризм» min - 8,18%; ННІБА: «архітектура» (6.060102) маx – 37,48%, «цивільна безпека» min – 24,21%; ННІАКОТ: «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» маx – 40,18%, «прикладна математика» min  – 5,84%; ННІЕМ «облік і оподаткування» маx – 28,59 %, «маркетинг» min – 8,81%; ННІП «правознавство» 6.030401 маx – 5,36 %, «право» min – 5,11%, ННІОЗ «фізична реабілітація» маx – 33,56%, «здоров’я людини» min – 14,25%. За середніми значеннями збігів при перевірці бакалаврських робіт на академічну доброчесність найбільш виявлено таких в роботах студентів ННМІ 31,65% , а найменше  – в ННІП 5,24%.

Варто зазначити, що  на wikiсайті університету в розділі «Сервіс Антиплагіат (Unplag/Unichek)»   ви зможете знайти усю корисну та необхідну інформацію, починаючи з опису процесу  сервісу Антиплагіату до корисних порад, як писати, уникаючи плагіату та запозичень.

Уникайте плагіату та будьте академічно доброчесними!

 

Наталія Пархомчук,
сектор зв’язків із громадськістю

 

Читайте також: Ще раз про цифровий репозиторійназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки