ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

19 вересня 2018 року в приміщенні Open Office головного корпусу університету відбулось перше в цьому навчальному році засідання науково-методичної ради університету. Засідання відкрив голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк. Він вручив свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка випускникам Школи лідерства: 18 викладачам Рівненського економіко-правового коледжу та двом викладачам НУВГП.

Олег Анатолійович продовжив засідання, окресливши коло актуальних питань, що потрібно вирішити в поточному навчальному році членам науково-методичної ради та науково-педагогічним працівникам університету відповідно до стратегічних завдань університету, що окреслив ректор університету на пускових зборах.  

Першим питанням, що розглянули члени науково-методичної ради, була інформація Олега Лагоднюка про оцінку ефективності роботи науково-методичної ради в 2017-2018 н.р. Голова науково-методичної ради представив свою доповідь у вигляді мультимедійної презентації, яку було побудовано за результатами анкетування членів науково-методичної ради. Олег Анатолійович зауважив, що науково-методична рада діє відповідно до стратегічних напрямів університету, до Закону України про «Вищу освіту» з метою координації і підвищення ефективності науково-навчально-методичної та організаційної роботи, розвитку інноваційної діяльності, вдосконалення навчального процесу та консолідації творчих зусиль науково-педагогічних працівників для підвищення якості підготовки фахівців і в напрямку підготовки університету до акредитації у 2021 році.

Олег Лагоднюк наголосив, що інформація про діяльність НМР буде надсилатись членам ради у вигляді Дайджесту до початку засідання, а після засідання – ще й науково-педагогічним працівникам університету, де вони зможуть ознайомитись із рішеннями, які прийняла науково-методична рада.

Інформацію було прийнято членами ради до уваги та роботу визнано задовільною.

Окрім вищезазначеного, члени науково-методичної ради одноголосно рекомендували до розгляду вченою радою НУВГП та надання грифа «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування» навчальному посібнику «Соціальна девіація та віктимність: психолого-юридичний аспект». Автори: О.О. Ставицький, д.психол.н.; професор, Цимбалюк В.І., к.ю.н., професор.

Також члени ради розглянули та одностайно затвердили план електронних видань навчально-методичної літератури Національного університету водного господарства та природокористування на  4-й квартал 2018 року; одинадцять примірників робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП; два примірники комплектів контрольних робіт; п’ять примірників навчально-методичних електронних видань та рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету.

В різному Олег Лагоднюк розповів про нові напрями роботи Школи лідерства, яка успішно стартувала в 2018 році та продовжить  свою роботу з жовтня місяця поточного року за такими напрямами: «Система внутрішнього забезпечення якості на основі ESG в НУВГП» і «Системний менеджмент», а також іншими напрямами для викладацького та допоміжного складу. Заняття будуть відбуватись у формі Workshop, семінарів, тренінгів і т. ін.

Тамара Костюкова, заступник завідувача навчально-методичного відділу,  проінформувала про щорічний конкурс підручників, навчальних посібників та монографій, який триває відповідно до наказу ректора НУВГП Мошинського В.С.

Анатолій Білецький, к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки, проінформував про рекомендації МОНУ щодо навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін та звернув увагу присутніх на необхідність коригування структури і змісту чинної робочої програми навчальної дисципліни. Анатолій Альфонсович наголосив на внесення змін щодо частини робочої програми, де вказується, яким чином набувається та чи інша компетентність здобувачем вищої освіти під час вивчення дисципліни.

Олег Лагоднюк представив членам ради мультимедійну презентацію «Моніторинг навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедр 2018», де представлено дані моніторингу розміщення в репозиторії університету робочих програм, методичних вказівок та описів дисциплін за період з 10.07.2018 по 17.09.2018. Голова науково-методичної ради наголосив, що перевірка навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідних кафедр і далі буде відбуватися в режимі on-line.

Більше фото у   

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної  ради

 

Читайте також: Настановна сесія МАНназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки