ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ В ПОТОЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ В ПОТОЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

20 червня  2018 року в конференційній залі університету відбулось чергове і останнє в цьому навчальному році засідання науково-методичної ради університету.

Першим питанням, що розглянули члени науково-методичної ради, була інформація про аналіз діяльності науково-методичної ради в 2017-2018 н.р. Голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк представив свою доповідь у вигляді мультимедійної презентації, яку було побудовано за результатами роботи науково-методичної ради в 2017-2018 н.р. Олег Анатолійович зауважив, що науково-методична рада діє відповідно до стратегічних напрямів університету, до Закону України про «Вищу освіту» з метою координації та підвищення ефективності науково-методичної, навчально-методичної і організаційної роботи, розвитку інноваційної діяльності, вдосконалення навчального процесу і консолідації творчих зусиль науково-педагогічних працівників для підвищення якості підготовки фахівців.

Інформацію було прийнято членами ради до уваги.

Другим питанням порядку денного був проект «Положення про організацію проведення практик для здобувачів вищої освіти  в Національному університеті водного господарства та природокористування», що представила керівник виробничої практики навчально-методичного відділу Юлія Запорожець.

Заслухавши та обговоривши проект Положення, члени науково-методичної ради прийняли рішення затвердити проект в цілому як тимчасовий за умови внесення змін до його змісту до кінця осіннього семестру 2018-2019 н.р.

Про нову редакцію Положення про організацію викладання іноземних мов в НУВГП доповів Олег Лагоднюк, голова науково-методичної ради. Він зауважив, що зміни в документі викликано вимогами часу: відтепер в нашому університеті визнаватиме еквівалентними та перезараховувати результати навчання з дисципліни «Іноземна мова» обов’язкової частини навчальних планів усіх спеціальностей здобувачами вищої освіти І курсу, які підтвердили свій рівень знання відповідним сертифікатом (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня тестів) з англійської мови (TOEFL, Іnternational English Language Testlng Sistem, Сambrige English Language Assessment), французької мови  (TEF, TEFaQ, DALF, DElF, TCF), німецької мови (TestDaF, Goethe-Institut).

Обсяг кредитів дисципліни «Іноземна мова», що перезараховується, визначати навчальними планами відповідних спеціальностей з підсумкової оцінкою «відмінно» за національною шкалою (оцінка «А» за шкалою ЕКТС).

В додатку до документа про вищу освіту буде відображено рівень володіння мовою, який студент отримав під час навчання.

Окрім вищезазначеного, члени науково-методичної ради одноголосно рекомендували до розгляду вченою радою НУВГП та надання грифа «Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування» підручнику «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд» (Автори: Є.М. Бабич, В.В. Караван, В.Є. Бабич) та «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування» шістьом  навчальним посібникам.

Також члени ради розглянули та одностайно затвердили один примірник робочої програми навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, п’ять примірників навчально-методичних електронних видань та рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету.

В різному проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк  розповів про нові напрями роботи Школи лідерства, яка успішно стартувала в 2018 році: в цьому році відбулось три набори слухачів. В Школі лідерства навчались та успішно закінчили курс науково-педагогічні працівники нашого університету – 40 осіб та 19 осіб Рівненського економіко-правового коледжу, а також 24 начальники, завідувачі відділів, інші працівники структурних підрозділів НУВГП – загалом  81особа.

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної ради

 

Читайте також: НАШІ У ЛЮБЛІНСЬКОМУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПАРКУназад


Знайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку