Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека

Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека

Традиційно, у травні кафедрою хімії та фізики НУВГП була проведена щорічна науково-практична конференція працівників кафедри та студентів, присвячена Дню науки. На конференції були представлені наукові здобутки викладацького складу кафедри та студентської молоді за результатами 2017-2018 років. Враховуючи специфіку кафедри хімії і фізики та кількість доповідей, 18 травня фактично було проведено дві науково-практичні конференції (фізична та хімічна), що відбувалися паралельно.

Фізична конференція, яку організувала секція фізики кафедри, мала назву «Фізико-хімічні процеси і технології очищення у водних системах, радонова безпека» та проходила у лекційній аудиторії № 743, де розмістилися учасники та слухачі конференції.

Студент 1-го курсу МБ-12 Дмитренко П.В. представив доповідь з теми «Дослідження руху рідини через малі отвори» (керівники доцент Гаєвський В.Р. та старший викладач Кочергіна О.Д.). Отримані у роботі залежності швидкості витікання рідини та методика проведення експериментів можуть бути в подальшому використані як навчально-методичний матеріал для практичних та лабораторних робіт з розділу «Гідрофізика».

Привернули увагу аудиторії і сучасні науково-технічні розробки у галузі технології очищення водних систем електромагнітними фільтрами від феромагнітних домішок, що були переставлені студентом ЕЕТ-21 Паршиковим А.А. під керівництвом завідувача кафедри, доцента Гаращенка В.І. Аудиторії представлено оригінальний пристрій на основі мікроконтролера для автоматичного контролю ефективності фільтрів та їх самоочистки від феромагнітних осаджень. Дана розробка може бути задіяна у промисловості для автоматичного контролю процесом очистки та контролю щільності фільтруючої загрузки фільтрів-осаджувачів без необхідності втручання оператора, що дозволить збільшити ефективність та рентабельність роботи очисного обладнання. Разом із науковими керівниками Гаращенком В.І. та Гаращенком О.В. студент Паршиков А.А. став співавтором публікації у збірнику матеріалів міжнародної конференції, що відбулася 22-23 травня 2018 р. в Києві, в НАУ. Інша доповідь підготовлена разом з науковими керівниками доцентами Гаращенком В.І. та Гаращенком О.В. студенткою ТТ-11інт. Садовець К.В. стосувалася вибору оптимального відношення критерію економічності довжини до діаметра соленоїда (параметрів L\d) для фільтрів-осаджувачів. Були змодельовані фільтри з різними параметрами L\d, вказані чинники, що впливають на ефективність очистки, та розроблено методику для визначення оптимальної конструкції електромагнітних фільтрів. Дані доповіді є свідченням практичного використання теорії магнетизму в конструкціях фільтрів для очистки водних середовищ.

У доповіді студента групи КІ-11 Окерешко Ю.В. «Оцінка зміни кутової швидкості обертання Землі внаслідок дії припливного тертя з боку Місяця» (керівники доцент Рибалко А.В. та старший викладач Лебедь О.О.). Теоретично оцінено час зменшення тривалості Земної доби на 1 годину та середню швидкість віддалення Місяця від Землі на ту епоху. Студент групи КІ-11 Ярута А.Г. підготував доповідь «Теоретична оцінка дисипації механічної енергії системи Земля-Місяць внаслідок припливного тертя» (керівники доцент Рибалко А.В. та старший викладач Лебедь О.О.). Вважаючи систему Земля-Місяць ізольованою, оцінив втрати кінетичної енергії добового обертання Землі на сучасну епоху та потужність дисипації кінетичної енергії обертального руху Землі навколо власної осі.

Підвищену зацікавленість аудиторії викликали виступи молодих науковців «Польові вимірювання густини потоку радону з ґрунту» Вержиковського О.П., «Вплив виду оздоблювального покриття стін на інтенсивність надходження радону в житлові приміщення» Грицюк І.М. та «Порівняльний аналіз густини потоку радону з будівельних матеріалів різних видів» Остапчука В.В. Ці експериментальні роботи були проведені студентами групи АУТП-31інт. під керівництвом старшого викладача О.О. Лебедя та доцента Рибалка А.В. Доповіді стосувалися експериментальних досліджень потоку радону з ґрунту та у житлових приміщеннях м. Рівного. Створена карта густини потоку радону на основі 144 вимірів, що були проведені по всій території м. Рівне, вказує на значне радонове забруднення, рівень якого на деяких ділянках значно перевищує гранично допустимі норми (за будівельними стандартами). Оцінено вплив радону в повітрі на стан здоров’я населення та можливі шляхи мінімізації небезпеки.

Рудик Б.П. розглянув перспективи застосування (на прикладі створення польового дисплею на нанотрубках) та синтезу низькорозмірних матеріалів групи А2В6 у своїй доповіді «Синтез наночастинок оксиду та сульфіду цинку». Сполуки ZnS та ZnO вважаються перспективними матеріалами для створення оптоелектронних пристроїв (світлодіодів, лазерів, давачів тощо), які працюють у короткохвильовій частині оптичного спектру.

На завершення необхідно сказати, що колектив кафедри вже не перший рік шукає та залучає активну, обдаровану молодь до науково-дослідницької роботи, допомагає у її прагненнях здобути власні наукові результати та опублікувати їх у науковій періодиці. Сподіваємося, що ці наукові здобутки стануть першими цеглинами у науковій кар’єрі молодих людей.

Більше фото тут

Гаєвський В.Р.,
кафедра хімії та фізики

 

Читати також: ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ РЕЧОВИН ВІД МЕТАЛОВМІСНИХ ДОМІШОК ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки