ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

21 березня 2018 року в конференційній залі університету відбулось чергове засідання науково-методичної ради університету.

Засідання розпочав голова науково-методичної ради,  проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк. Він презентував проект Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Національному університеті водного господарства та природокористування. Олег Анатолійович наголосив, що новий Закон України «Про вищу освіту» передбачає чимало змін як в організації діяльності вищих навчальнихзакладів, так і безпосередньо у сфері надання освітніх послуг. Важливим нововведенням вищевказаного Закону, яке заслуговує на особливу увагу, є Положення про академічний плагіат. Адже в сучасних умовах плагіат є одним із найпоширеніших порушень прав інтелектуальної власності у науковій сфері, внаслідок якого не лише завдається шкода правовласникам, а й взагалі нівелюється творчий, науковий процес. Особлива небезпека плагіату полягає в тому, що він фактично став нормою у наукових роботах студентів, які не завжди оцінюють його як порушення чи неетичну поведінку. У зв’язку з цим закріплення у Законі «Про вищу освіту» норм про академічний плагіат має стати важливим кроком у боротьбі з ним. Голова науково-методичної ради  окреслив мету та завдання університету в цьому напрямку.

Заслухавши та активно обговоривши проект Положення, члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили  його та рекомендували вченій раді для затвердження.

Окрім вищезазначеного, члени науково-методичної ради одноголосно рекомендували до розгляду вченою радою НУВГП навчальні видання, які пройшли експертизу та отримали позитивні відгуки фахівців відповідного напряму, для надання грифів «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування» двом навчальним посібникам: «Трудові договірні відносини» (Автори: Самолюк Н.М., Юрчик Г.М.,«Гідрометрія. Практикум» (Автори: Косяк Д.С., Холоденко В.С., Галік О.І., Будз О.П.).

Також члени ради розглянули та одностайно затвердили 12 примірників робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, 8 примірників навчально-методичних електронних видань та рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету. Затвердили дві методичні розробки Рівненського економіко-технологічного коледжу: показового заняття з навчальної практики з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів на тему «Формування електронної звітності» (на прикладі програмного продукту «АРМ. Звіт страхувальника») (укладач – Михасюк К.В., викладач обліково-економічних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу) та  показового заняття з дисципліни «Охорона праці» на тему «Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці» (укладач – Дем'янюк В.В., викладач загальнотехнічних дисциплін Рівненського економіко-технологічного коледжу).

А ще  затверджено план електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП на ІІ квартал 2018 року (18  сторінок).

В різному Олег Анатолійович розповів про перспективи співпраці з фірмою Unicheck у плані запобігання академічного плагіату.

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної ради

Читайте також: ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ



назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки