Конфлікт інтересів в діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування

Конфлікт інтересів в діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування

Актуальними і важливими в сучасних умовах є питання, пов’язані із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, які, вирішуючи питання місцевого значення, мають відповідні повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Діючи в інтересах громади, вони  зобов’язані чітко дотримуватись Конституції та законів України.

На запрошення Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування к.ю.н, доцент кафедри міжнародного права та юридичної журналістики Вовк Ю. Є. провів 01.02.2018 року науково-практичний семінар з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, виконкомів рад міст обласного значення.

Сучасний адміністративний устрій  Рівненської області передбачає наявність 16 адміністративних районів, 11 міст, у тому числі 4 – обласного підпорядкування. На проведеному заході були присутні керуючі справами відповідних рад та міст обласного значення, які згідно з посадовими обов’язками забезпечують якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до їх компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) ради, виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями. За дорученням керівництва ради вони мають право представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.

Тема науково-практичного семінару викликала значне зацікавлення у присутніх. Юрій Євгенович акцентував увагу  на тому, що посадові особи органів місцевого самоврядування зобов’язані: вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального або потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів. Важливим при цьому є  також не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжити в разі необхідності заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Присутні на заході керуючі справами обговорили ряд практичних питань, пов’язаних із запобіганням та врегулювання конфлікту інтересів.  Доцент Вовк Ю. Є. відповів на численні питання, які виникли в процесі обговорення, висловив свою точку зору стосовно проблемних питань. Проаналізовано ряд судових рішень, згідно з якими посадові особи були визнані винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу про адміністративні правопорушення. Зазначено підстави притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності.

 

                                                                    Сектор зв’язків із громадськістю

 

Читайте також: НУВГП у рейтингу Webometrics-2018назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки