Акредитація спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Акредитація спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

У майже півстолітній історії кафедри економіки підприємства навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування чергова важлива подія – проведення акредитації спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих начальних закладах та вищих професійних училищах» та наказу МОНУ № 392-л від 07.12.2017 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» у період з 13.12.2017 р. по 15.12.2017 р. на кафедрі економіки підприємства Національного  університету водного господарства та природокористування експертна комісія розгляне акредитаційну справу та проведе експертне оцінювання спроможності навчального закладу надавати освітню послугу за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем за денною та заочною формами навчання. Експертна комісія призначена в складі голови – Гринько Тетяни Валеріївни, завідувача кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктора економічних наук, професора та члена комісії – Гринчуцького Валерія Івановича, завідувача кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора.

Під час триденної роботи експертної комісії буде проаналізовано діяльність університету з формування освітньо-професійної програми, контингенту студентів, змісту підготовки фахівців, кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу та матеріально-технічної бази, на основі якої відбувається навчання студентів-магістрів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Успішна акредитація – це державна гарантія та підтвердження якості освіти, яка надається колективом кафедри та університету в цілому.

 

Сіпайло Л.Г.,
доцент кафедри 
економіки підприємства

 

Читайте також: Новий голова Студентського Парламентуназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки