НОВІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

НОВІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

7 листопада 2017 року в межах VI Міжнародної науково-практичної конференції «Болонський процес: врядування в системі вищої освіти України в контексті забезпечення якості», що відбулася у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, начальник відділу якості освіти Віктор Корбутяк і завідувач відділу ліцензування та акредитації Анастасія Клімова пройшли навчання за тематикою:

 • нові підходи до управління вищою освітою, забезпечення якості вищої освіти;

 • викладання та навчання в контексті забезпечення якості вищої освіти.

Під час конференції, зокрема, було презентовано:

 1. Концепцію акредитації освітніх програм, Критерії оцінки освітніх програм та методичні рекомендації до застосування критеріїв та проведення акредитації (проект).

Основні тези Критеріїв:

 • придатність освітньої програми до акредитації за формальними ознаками;

 • очікувані результати програми і кваліфікаційний профіль випускника;

 • структура програми, навантаження та забезпечення можливості академічної мобільності;

 • відбір на програму та вимоги до абітурієнтів;

 • форми, методи та інструменти викладання;

 • оцінювання знань здобувачів освіти;

 • якісне та кількісне забезпечення викладацького складу;

 • навчально-, науково-методичне, матеріальне та фінансове забезпечення програми;

 • внутрішня система забезпечення якості освітньої програми;

 • прозорість та ефективність управління;

 • механізми підтримки студентів в процесі реалізації освітньої програми;

 • внутрішній моніторинг та періодичне оновлення освітньої програми;

 • використання сучасних наукових досягнень в змісті освітньої програми;

 • дотримання принципів академічної доброчесності в ході реалізації освітньої програми;

 • інформаційно-комунікаційна підтримка освітньої програми.

 1. Проект Дорожньої карти забезпечення якості вищої освіти в Україні (основні тези):

 • розроблення чіткої та дієвої структури внутрішньої системи відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015);

 • створення чіткої і прозорої схеми залучення зовнішніх стейкхолдерів (зацікавлених осіб) до низки внутрішніх процесів;

 • запровадження системи опитування як інструменту для зворотного зв’язку із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами;

 • впровадження академічної доброчесності;

 • реалізація студентоцентрованого навчання;

 • об’єктивне оцінювання педагогічної діяльності викладачів та реальне застосування її результатів;

 • залучення додаткового фінансування для матеріально-технічної бази;

 • максимальне висвітлення діяльності університету на веб-ресурсах та доступ до інформації;

 • постійний перегляд освітніх програм, їх модернізація та аналіз на відповідність вимогам студенів на ринку праці;

 • забезпечення зв’язку між зовнішнім та внутрішнім оцінюванням якості;

 • створення основи для зовнішнього забезпечення якості шляхом самооцінки або збираючи інші матеріали,  у тому числі підтверджувальні дані;

 • створення мережі відкритих інформаційних ресурсів для оцінювання та порівнянь якості  вищої освіти з широким залученням громадськості та студентського самоврядування.

Всі презентації спікерів та матеріали конференції розміщено на сайті Інституту вищої освіти НАПН України за посиланням.

 

Віктор Корбутяк,
начальник відділу якості освіти

Анастасія Клімова,
завідувач відділу ліцензування та акредитації

 

Читайте також: ХХХХ Спартакіада НУВГП з шашокназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки