ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

25 жовтня 2017 року в конференційній залі головного корпусу університету відбулось чергове засідання науково-методичної ради університету. На засідання були запрошені слухачі нового набору школи-семінару «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця».

Засідання відкрив голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк. Він привітав викладачів, які стали слухачами школи-семінару відповідно до наказу ректора, підкреслив важливість підвищення кваліфікації викладачів у напрямі інформаційно-комунікативних технологій в сучасному цифровому світі. Наголосив на тому, що цього разу слухачами стали викладачі вибіркових дисциплін. Олег Анатолійович розповів про програму школи-семінару та завдання, які поставлені слухачам. Голова науково-методичної ради повідомив, що підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в наступному семестрі буде проходити в новоствореній «Школі лідерства», як системи семінарів на базі навчально-методичного відділу.

Науково-методична рада розпочала свою роботу з доповідей голів комісій науково-методичної ради: професорів Миколи Марчука, Петра Грицюка та Петра Мартинюка – про підсумки роботи з питань запровадження антиплагіату, поширення викладання дисциплін англійською мовою, внесення змін в проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти в ННЦНО. Членами науково-методичної ради одноголосно було прийнято наступні рішення:

затвердити звіти комісій;

затвердити зміни до Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у розрізі відповідальності кафедр та учасників навчального процесу;

продовжити роботу комісії з питань поширення викладання дисциплін англійською мовою;

комісії з питань внесення змін в процедуру проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти в ННЦНО продовжити роботу та представити на чергову науково-методичну раду Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти зі змінами та доповненнями.

Олег Лагоднюк зауважив, що в наступному році викладачі та студенти отримуватимуть внутрішні сертифікати. Для цього буде створено комісію. Основою для запровадження викладання іноземною мовою має бути предметно-інтегроване навчання.

Наступною була доповідь начальника відділу якості освіти Віктора Корбутяка. Він представив нові розділи, які увійдуть до Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП: «Студентоцентроване навчання» та Положення «Про навчання впродовж життя в НУВГП». Також Віктор Корбутяк зауважив, що новий проект змісту Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП був попередньо погоджений з директорами навчально-наукових інститутів. Тамара Костюкова, заступник завідувача навчально-методичного відділу, представила проект нового розділу Положення про організацію освітнього процесу в НУВГП «Організація науково-методичної діяльності в НУВГП». Заслухавши та обговоривши вищевказані проекти, члени науково-методичної ради запропонували змінити визначення Положення «Про навчання впродовж життя в НУВГП» на концепцію, а також продовжити коригування розділу «Організація науково-методичної діяльності в НУВГП». Рішення було прийнято одностайно.

З пропозиціями щодо актуальних і важливих питань з організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу виступили члени науково-методичної ради Наталія Нестерчук, д.н. з фіз.вих. і спорту, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання, та Галина Туровська, к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності. Слушною виявилась пропозиція Наталії Нестерчук стосовно розробки індивідуальних планів студентів у вигляді книжки, де фіксуватимуть теми і дату здачі екзаменів та заліків кожному викладачеві. Пропозиції було взято до відома.

Окрім вищезазначеного, члени науково-методичної ради одноголосно рекомендували до розгляду вченою радою навчальні видання, які пройшли експертизу та отримали позитивний відгук фахівців відповідного напряму: один підручник для надання грифа «Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування» та чотири навчальних посібника для надання грифа «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».

А ще члени ради розглянули та затвердили два навчально-методичних електронних видання для усіх спеціальностей НУВГП, 18 робочих програм навчальних дисциплін.

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної  ради

 

Читайте також: Школа-семінар: “Робота з базами для семестрового поточного та підсумкового контролів”назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки