Новації у вищій освіті відповідно до нового Закону України «Про освіту»

Новації у вищій освіті відповідно до нового Закону України «Про освіту»

5 жовтня 2017 року в Міністерстві освіти і науки України  під час дисемінаційної  зустрічі в межах проекту “ALIGN_QF: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками” програми ЄС Темпус, одним із розробників нового ЗУ «Про освіту»,  національним експертом Луговим В.І. було наведено новації у вищій освіті у зв’язку із прийняттям нового ЗУ «Про освіту»:

 1. Акредитація освітньої програми (ЗУ «Про вищу освіту» ст. 1):

  1. Акредитацію освітніх програм (ОП) здійснюватиме Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

  2. Розробляється Положення про акредитацію освітніх програм, Критерії оцінки освітніх програм та методичні рекомендації до застосування цих критеріїв та проведення акредитації.

 2. Інституційна акредитація (ЗУ «Про вищу освіту» ст. 251):

  1. Заклади вищої освіти (ЗВО) проходитимуть інституційну акредитацію. Для цього ЗВО подає НАЗЯВО документи,  що підтверджують відповідність його системи внутрішнього забезпечення якості вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти.

  2. Результат інституційної акредитації засвідчується сертифікатом, що надає ЗВО право на самоакредитацію ОП (окрім тих ОП, що акредитуються вперше у межах відповідної галузі знань).

 3. Стандарти освіти і рамки кваліфікацій (ЗУ «Про освіту» ст. 32)

Стандарти освіти розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій.

 1. Рамки кваліфікацій (ЗУ «Про освіту» ст. 35):

  1. В Україні функціонують такі рамки кваліфікацій:

 • Національна рамка кваліфікацій (НРК);

 • галузеві рамки кваліфікацій (ГРК).

  1. У галузевих рамках кваліфікацій конкретизується опис їх рівнів у термінах компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань та/або виду економічної діяльності.

  2. Рівні ГРК мають співвідноситися з відповідними рівнями НРК.

 1. Рівні Національної рамки кваліфікацій (ЗУ «Про освіту» ст. 36)

Рівні вищої освіти відповідають 6-10 рівням НРК. Інтегральні описи 6-10 рівнів НРК, що визначені ЗУ «Про освіту» і 5-9 кваліфікаційні рівні НРК, затверджені постановою КМУ у 2011 році, ідентичні.

 1. Базові компетентності НРК

Для компетентнісного опису кваліфікаційних рівнів НРК (2011 рік) використано 4 базових компетентностей (дескрипторів):

 • знання;

 • уміння;

 • комунікація;

 • автономність і відповідальність.

 1. Особливості НРК (ЗУ «Про освіту» ст. 34, ЗУ «Про вищу освіту», ст. 5):

  1. Всеохопна (освітні та професійні кваліфікації, ст. 34 ЗУ «Про освіту» та ст.5 ЗУ «Про вищу освіту»).

  2. Розрахована на освіту впродовж життя: НУЛЬОВИЙ рівень відповідає компетентностям (навчальним результатам) дошкільної освіти,… ДЕСЯТИЙ рівень відповідає науковому рівню вищої освіти («Postdoctoral education, амер.).

 2. Культура у забезпеченні та підвищенні якості вищої освіти

Формування культури якості потребує системного застосування внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти із використанням інструментів НРК та ГРК.

 1. Упровадження НРК:

  1. Утворено Міжвідомчу групу з питань розроблення та впровадження НРК (постанова КМУ від 29.12.2010 «1225 (зі змінами) та наказ МОН України від 04.07.2017 № 984).

  2. Затверджено План заходів із впровадження НРК на 2016-2020 роки (розпорядження КМУ від 14.12.2016 №1077).

 2. НРК і Національна система кваліфікацій

Згідно із статтями 37 та 38 ЗУ «Про освіту» утворюються:

 • Національна система кваліфікацій;

 • Національне агентство кваліфікацій;

 • Реєстр кваліфікацій.

 

Віктор Корбутяк,
начальник відділу якості освіти

 

Читайте також: Критерії забезпечення та розвитку якості вищої освітиназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки