ВПРОВАДЖУЄМО СИСТЕМУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У НУВГП

ВПРОВАДЖУЄМО СИСТЕМУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У НУВГП

12 вересня 2017 року у м. Києві Національним Еразмус+ офісом в Україні, Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України проведено семінар

ІНСТРУМЕНТИ ТА КРИТЕРІЇ В РАМКАХ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Присутні: проф. Люсьєн БОЛЯРТ, міжнародний експерт з якості, один із авторів Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Національна команда експертів з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, представники Міністерства освіти і науки України, Науково-методичної ради, НМК, представники ВНЗ України та інші.

Участь у семінарі від НУВГП брали Корбутяк В.І., начальник відділу якості освіти  та Клімова А.В., завідувач відділу ліцензування та акредитації.

Учасники семінару розробили рекомендації щодо розвитку української системи забезпечення якості відповідно до критеріїв внутрішньої та зовнішньої системи якості освіти, зокрема,:

 1. Відокремити ліцензування освітньої діяльності від акредитації: процеси ліцензування повинні базуватись на дотриманні мінімальних, здебільшого кількісних вимог, а акредитація не тільки підтверджує виконання ліцензійних умов, а й підтверджує дотримання основних якісних показників (завдання для МОН України).
 2. Різко зменшити обсяг н/м забезпечення проведення освітнього процесу (завдання для МОН України).     
 3. Змінити функції освітнього процесу через впровадження внутрішньої системи якості освіти на основі ESG у ВНЗ, що є, на разі, пріоритетним завданням МОНУ.
 4. Готуватись до інституційної акредитації ВНЗ на основі дотримання вимог ESG, національних стандартів та Національної рамки кваліфікацій (NQF).
 5. Ефективно використовувати законодавчо закріплену автономію університету через розробку власної системи та процедури якості вищої освіти на основі ESG.
 6. Добитись підтримки змін і нововведень щодо впровадження ESG як мінімум – на рівні усіх керівників підрозділів, як максимум – на рівні усіх працівників університету.
 7. Дотримуватись студентоцентрованого підходу у навчанні, за яким, студент не тільки має обов’язки, а є активним учасником освітнього процесу.
 8. Найперше навчити студентів навчатись впродовж життя, використовувати знання на практиці.
 9. Створити умови, коли студент більше працює самостійно, а викладач більше працює над н/д розробками та інноваціями.
 10. Проводити навчання для: бакалаврів – з використанням н/д розробок, для магістрів – на основі н/д розробок, для аспірантів та докторантів – через використання н/д розробок. Забезпечити інтеграцію навчання та нових знань.
 11. У навчальному процесі відходити від використання друкованихконспектів лекцій, переходити до активного застосування електронних носіїв з візуальним супроводом.
 12. Викладач повинен володіти: а) сучасними інформаційно-комунікативними технологіями; б) англійською мовою; в) сучасною інформацією.
 13. Викладач повинен оцінювати не тільки результати навчання, а й ефективність набутих компетентностей у реальних (змодельованих) виробничих умовах.

Усі бажаючі можуть переглянути відео-трансляцію у записі за посиланням http://pedpresa.ua/186114-online-123.html.

 

Корбутяк В.І., начальник відділу якості освіти
Клімова А.В., завідувач відділу ліцензування та акредитації

 

Читайте також: НУВГП на фестивалі ЗЕЛОназад


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці