Творчий ювілей науковця

Творчий ювілей науковця

Ось вже 40 років,  як присвятив  себе Василь  Юхимович Слюсарчук  фізико-математичним дослідженням,  науково-методичній  та педагогічній роботі в НУВГП.

Ім’я вченого  широко відоме математичній спільноті, а його дослідження визнані нею.

Василь Юхимович – відмінник освіти і лауреат ряду нагород, член-кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України,  академік – засновник Академії наук вищої школи України (1992 р).

Василь Слюсарчук – фахівець у галузі диференціальних рівнянь і функціонального аналізу, який спростував гіпотезу Любича про диференційоване відображення, показав щільність множини нерозв'язних задач Коші у просторі всіх задач Коші у випадку нескінченновимірного банахового простору та щільність множини задач Коші з неєдиними розв'язками у множині всіх задач Коші у випадку банахового простору довільної розмірності. Увів поняття істотно нестійких розв'язків еволюційних рівнянь і дослідив рівняння з істотно нестійкими розв'язками, отримав нові теореми про стійкість і нестійкість за лінійним наближенням розв'язків еволюційних рівнянь, встановив необхідні й достатні умови оборотності лінійних неавтономних с-неперервних функціонально-диференціальних операторів, встановив необхідні й достатні умови абсолютної стійкості динамічних систем із післядією, знайшов нові умови існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних, різницевих, диференціально-різницевих та функціональних рівнянь без використання H-класів цих рівнянь. Отримав загальні результати про збіжність числових рядів, окремими випадками яких є відповідні результати Лейбніца, Д'Аламбера, Гаусса, Коші, Абеля, Діріхле, Куммера, Єрмакова та інших математиків. Отримав нову інтегральну ознаку збіжності рядів.

Звісно, не математику ці досягнення мало  зрозумілі. Проте  прояснити ситуацію, аби оцінити рівень наукових досягнень  вченого, дозволить  лідируюча позиція науковця в  бібліографічній та реферативній базі даних Scopus і пошуковій системі Google Scholar. 

Народився Василь Юхимович  в с. Демчин, Бердичівського району, Житомирської області. Закінчив у 1964 р. Мирославську середню школу і працював у цій школі вчителем ручної праці учнів V-VII класів (1964–1965 рр.).

1970 року закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету. Достроково захистив кандидатську дисертацію  за темою “Стійкість розв’язків різницевих рівнянь у банаховому просторі”.  Вже відтоді теорія стійкості посіла значне місце в колі його наукових досліджень. У 1987 році захистив  докторську : “Обмежені розв’язки функціональних і функціонально-диференціальних рівнянь”.

Із 1973 два роки працював у Чернівецькому державному університеті. Пізніше  – три роки  у Новополоцькому політехнічному інституті (Білорусь). А вже з 1977 року  присвятив себе роботі у НУВГП.

У  доробку  Василя Юхимовича понад 390 наукових робіт, з них – 10 монографій і один навчальний посібник із функціонального аналізу з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вчений підготував двох кандидатів фізико-математичних наук.

В університеті  пройшов сходинки від старшого викладача до завідувача кафедри, професора. Зараз доктор фізико-математичних наук Василь Юхимович Слюсарчук працює професором кафедри вищої математики, навчає студентів  ННІБА. До речі, математику в університеті викладає  й   дружина  – Людмила Мечиславівна.

Василь Юхимович   активно займається науковою роботою, підтримує тісні зв’язки з багатьма навчальними закладами та  науковими установами. Часто опонує дисертаційні роботи (у 2017 проопонував  5 докторських дисертацій), був членом організаційних комітетів багатьох міжнародних наукових конференцій, дійсний член секції математичних наук Комітету  з Державних премій України в галузі науки і техніки  тощо.

Наталія Пархомчук,
сектор зв’язків із громадськістюназад


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці