Діяльність

дирекція студмістечка повинна:

  • відкривати, обладнувати і утримувати гуртожитки відповідно до встановлених правил і норм;
  • утримувати будівлі і споруди в належному технічному стані, своєчасно і якісно проводити капітальний і поточний ремонти гуртожитків студмістечка, а також ремонт інвентаря та обладнання;
  • надавати мешканцям комунальнопобутові послуги та додаткові послуги відповідно до угоди:
  • укомплектовувати штати дирекції студмістечка та гуртожитків обслуговуючим персоналом:
  • забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
  • сприяти розвитку творчого потенціалу студентів формуванню духовної культури , моральних якостей , розвитку пізнавальних здібностей , формуванню та розвитку творчих колективів, активу, проведенню культурнорозважальних заходів;
  • сприяти в проведенні заходів спортивнооздоровчого напрямку, практично втілювати в життя програми здорового способу життя студентів;
  • забезпечувати освітлення та опалення приміщень, постачання необхідного інвентаря та обладнання;
  • здійснювати заходи протипожежної охорони та охорони матеріальних цінностей студмістечка.