Іноземні мови в НУВГП (додаткові освітні послуги)

Іноземні мови в НУВГП (додаткові освітні послуги)

Сучасність вимагає від майбутніх фахівців інженерів, економістів, комп’ютерщиків як фахових знань, так і їх активності у професійному іншомовному середовищі з метою постійного підвищення власної кваліфікації, використання новітніх технологій та адаптації до європейського інформаційного простору, що постійно змінюється.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти щодо рівнів володіння іноземною мовою (основних з них є шість А1, А2, В1, В2, С1, С2), по закінченні магістратури студенти повинні опанувати рівень С1 (автономний/effective – досвідчений користувач мовою) за умови володіння мовою на рівні В1 при вступі до університету.

На заняттях студентам пропонуються різноманітні та цікаві матеріали, поєднані з актуальною і корисною інформацією з різних питань професійної тематики. Розроблені вправи з аудіювання, мовлення, читання й письма сприяють свідомому засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу; формуванню навичок і розвитку іншомовних вмінь; розширенню та розвитку творчих здібностей студентів; підвищенню мотивації та інтересу до вивчення іноземної мови.

У НУВГП обладнано кабінети іноземної мови. Використання мультимедіа дозволяє активізувати навчальний процес; допомагає реалізувати самостійну діяльність студентів, забезпечує зворотний зв’язок.

Викладачі іноземних мов створюють оптимальні умови для успішної навчальної діяльності й удосконалення та розвитку вміння висловлювати свою думку та розуміти англійську мову. Під їх керівництвом студенти беруть активну участь у англомовних проектах і дискусіях, готуються і перемагають в університетських іншомовних олімпіадах, пишуть англомовні статті та тези на різноманітні конференції, захищають дипломи іноземною мовою.

Впродовж останніх років викладачі кафедри іноземних мов та українознавства успішно проводять заняття з вивчення основних європейських мов (англійської, німецької, французької, іспанської, польської та української мови для іноземних студентів) в рамках додаткових освітніх послуг, а саме:

  1. Практичний курс іноземної мови (друга мова) для початківців (студенти 1-2 курсу).
  2. Поглиблене вивчення іноземної мови з метою підготовки до вступу в магістратуру для студентів-старшокурсників.
  3. Сертифікаційні курси вивчення ділової англійської мови для викладачів (за рівнями).
  4. Вивчення англійської мови в Західно-Фінляндському коледжі (Мовна школа в м. Гуйтінен, Фінляндія) з отриманням двох сертифікатів: Університету м. Турку (для викладачів та аспірантів) і мовної школи – для студентів.

Такі додаткові форми роботи з вивчення іноземних мов приносять свої плюси:

  • викладачі та випускники успішно стажуються і працюють за кордоном, беруть участь в міжнародних конференціях;
  • студенти НУВГП отримують перемоги в міжнародних олімпіадах, наприклад, в університетській Інтернет-олімпіаді з безпеки життєдіяльності;
  • студенти отримують можливість навчатися за подвійними дипломами;
  • викладачі мають змогу читати лекції англійською мовою іноземним студентам.


назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки