Триває прийом статей у збірник наукових праць "Гідротехніка" (Випуск 1)

Триває прийом статей у збірник наукових праць "Гідротехніка" (Випуск 1)

Крайній термін подачі статей у збірник "Гідротехніка" ( Випуск 1) – 6 жовтня 2014 року.

Збірник зареєстрований у Державній реєстраційній службі України - реєстраційний номер 18264- 7064 ПР, у Міжнародному центрі періодичних видань ISSN 2313-2043.

Мови публікації статей – українська, російська, англійська.

Збірник має загальнодержавну сферу розповсюдження.

Тематична спрямованість даного збірника – ознайомлення з результатами наукових досліджень в області меліорації, осушення і використання меліорованих земель, гідравліки, гідротехнічного будівництва, водопостачання, водовідведення, раціонального використання і охорони водних ресурсів, гідрогеології і гідрології, механізації гідромеліоративних робіт, інженерних конструкцій, матеріалів і виробів та будівельної техніки в гідротехнічному будівництві.

Збірник наукових праць «Гідротехніка» виходить два рази на рік.

Вимоги до оформлення статей наведені на сторінці збірника «Гідротехніка» (http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/ghidrotekhnika/vimoghi-do-oformlennja-statej).

Редакційна колегія збірника наукових праць "Гідротехніка" - http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/ghidrotekhnika/sklad-redakcijnoji-koleghiji.

Статті, оформлені згідно вимог, разом з рекомендацією до друку слід подавати Россінському В. М. (кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи, каб. 437А) і надсилати на електронну пошту hydrotechnik@nuwm.edu.ua.

Детальна інформація про зміст і терміни видання збірника, отримання його авторами буде відображена в розділі "Оголошення" на сторінці збірника «Гідротехніка» (http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu/ghidrotekhnika/ogholoshennja).

Відповідальний секретар: канд. техн. наук Россінський В. М.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки