Навчально-науковий комітет 
Студентської ради НУВГП

   

-  сприяє навчальній та науковій  діяльності студентів;

-  створює різноманітні студентські наукові гуртки, товариства, об'єднання, клуби;

-  вивчає та узагальнює думку студентів та пропозиції студентів з  питань покращення організації навчального процесу, підвищення якості викладання та вносити їх на розгляд  вченої ради  університету;

-  вносить пропозиції адміністрації університету щодо заохочення студентів за успішне навчання та активну участь у громадській роботі;

-  вносить пропозиції щодо переведення студентів з платної на бюджетну форму навчання;

- координує діяльності старостату, кураторів академічних груп;

-  контролює навчальну і трудову дисципліну студентів, оперативно реагує на їх порушення;

-  координує роботу з викладачами, наставниками академічних груп студентів та кафедрами, деканатами інститутів.

Благодійний комітет 
Студентської ради НУВГП

-  підтримує студентську ініціативу щодо проведення благодійних акцій, розглядає кожну подану ідею, знаходить альтернативи, аналізує можливість та доцільність проведення даного заходу;

-  займається пошуком спонсорів, визначає дати і місця проведення акцій;

-  виконує поставлені цілі та завдання в чітко визначений термін;

-  подає інформацію про організацію та проведення певних заходів до всіх студентів університету через інформаційний комітет;

-  тісно співпрацює з головами студентських парламентів інститутів, адміністрацією університету та іншими благодійними організаціями;

-  співпрацює з відповідними комітетами інших вищих навчальних закладів.

Культурно-естетичий комітет
Студентської ради НУВГП

-  залучає студентів до художньої самодіяльності;

-  організовує проведення вечорів відпочинку, конкурсів, брейн-рингів, ігри-забав, КВК (Клуб веселих і кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів;

-  підтримує студентську ініціативу щодо проведення культурно-масових  заходів;

-  розглядає кожну подану ідею, знаходить альтернативи, аналізує можливість та доцільність проведення даного заходу;

-  готує сценарії, визначає дати і місця проведення заходів;

-  співпрацює з адміністрацією університету, інститутами та комітетами.

Інформаційний комітет
Студентської ради НУВГП

-  висвітлює діяльність Студентської ради на сайті університету, в газетах та журналах НУВГП;

-  подає інформацію про діяльність Студентської ради, про діяльність інших комітетів на сайті університету;

-  відвідує всі заходи, які проводять комітети;

-  співпрацює з редакціями газет  та журналів інститутів;

-  співпрацює з адміністрацією університету.

Комітет фізкультури, спорту та туризму
Студентської ради НУВГП

-  заохочує студентів до здорового способу життя та до розвитку спорту в університеті;

-  підтримує студентську ініціативу щодо проведення спортивних заходів;

-  проводить та організовує спортивні змагання, турніри, походи, квести та зустрічі з відомими спортсменами;

-  інформує всіх студентів університету про проведення спортивних, туристичних заходів;

-  співпрацює з кафедрою фізичного виховання, спортивним клубом «Водник» та туристичним клубом «Азимут».

 Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці