Вступ до профспілки

Витяг із статуту профспілки працівників освіти і науки України

Профспілка працівників освіти і науки України - всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об'єднує на добровільних засадах без обмеження через походження соціального і майновий стан, громадянство, расову та національну приналежність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять місце проживання осіб, які працюють в установах і закладах, органах управління, підприємствах, організаціях галузі освіти, осіб, які навчаються у вищих, або професійно технічних закладах освіти ( студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін. ), незалежно від форм власності та видів господарювання.

Профспілка діє відповідно до Конституції України , Закону України “ Про професійні спілки , їх права та гарантії діяльності “ , Закон України “ Про об'єднання громадян “ , Кодексу законів про працю України та інших нормативно – правових актів , прийнятих відповідно до них , міжнародних договорів , угод , конвенцій , згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та на основі цього статуту.

Метою діяльності профспілки працівників освіти і науки України є представництво , здійснення та захист трудових , соціально – економічних прав та інтересів своїх членів профспілки .

Членам профспілки може бути кожний громадян України , який визнає Статут профспілкових працівників освіти і науки України , працює або навчається в установах , організаціях , закладах освіти .

Вступ у члени профспілки і вихід з неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви , поданої в первинну профспілкову організацію , якою являється добровільне об'єднання осіб , які працюють або навчаються в одному вищому закладі освіти , і розглянутої на засіданні відповідного профоргану .

Профспілка працівників освіти і науки України є учасником та складовою частиною міжнародного профспілкового руху.

Вступ до профспілки студентів бюджетної форми навчання

Для того, щоб вступити до профспілки студенту необхідно:

  • Звернутись до профорга своєї групи або профспілкового бюро студентів інституту та написати заяву про вступ до Профспілки працівників освіти і науки України;
  • Написати заяву до бухгалтерії про щомісячне перерахування членських профспілкових внесків у розмірі 1,5 % від стипендії на розрахунковий рахунок профкому студентів;

Вступ до профспілки студентів платної форми навчання

Перш за все, для того, щоб вступити до профспілки студенту-контрактнику необхідно:

  • Звернутись до профорга своєї групи або профспілкового бюро студентів інституту та написати заяву про вступ до Профспілки працівників освіти і науки України;
  • Сплатити членські профспілкові внески у розмірі 1,5 % від мінімальної стипендії за поточний семестр.
  • Комплект профспілкових документів для студентів 1 курсу надається безкоштовно за рахунок Профспілкової організації студентів НУВГП.


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці