Діяльність

  • Організовує та здійснює ведення діловодства в університеті
  • Розробляє інструкцію з діловодства в університеті
  • Забезпечує організацію роботи в університеті  з документами, які містять службову інформацію
  • Здійснює прийом, попередній розгляд, реєстрацію, облік, передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, що надходять до університету, і тих, що створюються в ньому
  • Здійснює редагування проектів розпоряджень ректора університету,  листів, доручень, наказів, щодо правильного їх оформлення
  • Здійснює реєстрацію розпоряджень, наказів, листів ректора університету та своєчасне розсилання їх копій зацікавленим органам,  установам та організаціям і посадовим особам
  • Здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилання документів
  • Завіряє печаткою документи у випадках, передбачених інструкцією з діловодства