Проекти документів

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (СВЗЯО) у Національному університеті водного господарства та природокористування

Дорожня карта забезпечення якості вищої освіти в Україні (основні тези), проект

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національним університетом водного господарства та природокористування

Положення про експертів з зовнішнього оцінювання якості вищої освіти

Положення про акредитацію освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Критерії оцінки якості програм вищої освіти та методичні рекомендації щодо їх застосування під час акредитації

Проект Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (СВЗЯВО)

Додаток 1 Розподіл функціональних обов’язків та відповідальносте.

Додаток 2 Перелік документів

Рис.1 Структура внутрішньої системи забезпечення якості в НУВГППовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці