Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015)

Стратегія реформування вищої освіти в Україні 2015-2020

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020

Розвиток лідерського потенціалу університетів України

Виклики до розбудови внутрішніх систем забезпечення якості відповідно до Європейських стандартів і рекомендацій

Перспективи фінансової автономії університетів України

Навчання іноземних студентів в Україні у контексті інтернаціоналізації вищої освіти

Культура якості

Дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вступників

Від нових стандартів вищої освіти до нових освітніх програм

Академічна мобільність

Тест загальної навчальної компетентності – шлях до справедливості

Стан і перспективи національної системи забезпечення якості вищої освіти в Україні

Розробка моделей внутрішнього забезпечення якості і механізмів самооцінювання

Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середорвище для українських університетів

Прект Порядку присудження наукових ступенів

Концепція акредитації освітніх програм

Європейський реєстр забезпечення якості (EQAR)

Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками

Оптимальні шляхи та моделі розвитку інститутційного потенціалу університетів України в контексті глобального лідерства

Доповідь міжнародного експерта Бернда Ернеста Мюллера

Аналіз нормативно-правового регулювання сфери вищої освіти щодо забезпечення системи якості освіти та основні аспекти його вдосконалення та подальшого розвитку

Презентація Аналіз нормативно-правового регулювання сфери вищої освіти щодо забезпечення якості освіти, основні аспекти його вдосконалення та подальшого розвитку

Дорожня карта забезпечення якості вищої освіти в Україні

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти

Система індикаторів та показників для визначення рівня/стану системи внутрішнього забезпечення якості на інституційному рівні відповідно до стандартів ESG

Угода про співпрацю в галузі інформаційних технологій

Форми, методи та технології навчаненяЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки