Документи

Відділ якості докумети
Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП

Наказ ректора НУВГП від 15.02.2017 №87 "Про введення в дію та вповадження в освітній процес Концепції практичної підготовки студентів НУВГП"

Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування

Наказ ректора НУВГП від 28.10.2016 № 612 "Про дотримання єдиних, розроблених для НУВГП, формулярів-зразків документів"

Система та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування

Наказ ректора НУВГП від 24.05.2016 № 256 "Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування"

Наказ ректора НУВГП від 25.04.2016 № 212 "Про забезпечення освітнього процесу НУВГП внутрішніми нормативними документами"

Стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Стандарти і рекомендації щодо зовнішнього забезпечення якості вищої освіти

Концепція освітньої діяльності та розвитку Національного університету водного господарства та природокористування

Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування

Документи, що розкривають суть організації освітнього процесу

Документи, що розкривають суть організації освітнього процесу
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Перелік нормативних документів, що регламентують організацію освітнього процесу

Положення про встановлення академічних, іменних та персональних стипендій студентам Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій

Положення про проведення відкритих занять в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про порядок призначення персональної стипендії ректора Національного університету водного господарства та природокористування

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Тимчасове положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у Національному університеті водного господарства та природокористування на 2016-2017 навчальний рік

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів

Порядок проведення вступного фахового випробовування

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця державного замовлення у Національному університеті водного господарства та природокористування

Порядок працевлаштування випускників Національного університету водного господарства та природокористування

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Національному університеті водного господарства та природокористування та їх реєстрації

Порядок організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення щодо замовлення, виготовлення, видачі, обліку, зберігання та утилізації документів про вищу освіту Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про форми навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять в Національному університеті водного господарства та природокористування

Концепція про навчання впродовж життя в НУВГП

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти

Положення про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування

Проекти документів

Відділ якості Проекти документів
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (СВЗЯО) у Національному університеті водного господарства та природокористування

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національним університетом водного господарства та природокористуванняЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки