Підвищення кваліфікації

Університет приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації своїх науково-педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними вищими навчальними закладами в Україні.

Координацією питань підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету займається відділ ліцензування та акредитації, який знаходиться за адресою:

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, каб. 119А,
тел.: (0362) 62-06-17, тел. внутр. 6-27

Відповідальний за підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників – Грищук Ольга Петрівна.

E-mail: o.p.gryshchuk@nuwm.edu.ua

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників регулюється наступними нормативно-правовими актами:

  1. Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року (стаття 60);
  2. Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністрерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48;
  3. Положенням про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411

Підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється на основі угоди про співпрацю укладеної між навчальними закладами (заклад-замовник та заклад-виконавець).

Національним університетом водного господарства та природокористування укладені двосторонні угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами, які передбачають, зокрема, і підвищення кваліфікації (стажування)

Назва навчального закладуМісце знаходженняТермін дії
1Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"м. Харківберезень 2011р. – березень 2016р.
2Український інститут підприємництвам. Київберезень 2013р. – березень 2018р.
3Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освітим. Рівнеквітень 2013р. – квітень 2018р.
4Черкаський державний технологічний університетм. Черкасиквітень 2010р. – грудень 2015р.
5Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченкам. Київчервень 2010р. – червень 2015р.
6Криворізький технічний університетм. Кривий Рігсічень 2011р. – січень 2016р.
7ДВНЗ "Червоноградський гірничо-економічний коледж"м. Червоноград, Львівська обл.квітень 2011р. – квітень 2016р
8РФ Національної академії статистики, обліку та аудитум. Рівнечервень 2011р. – червень 2016р.
9ДВНЗ "Рівненський коледж економіки та бізнесу"м. Рівневересень 2011р. – вересень 2016р.
10Київський національний університет будівництва і архітектурим. Київгрудень 2011р. – грудень 2016р.
11ДВНЗ "Ужгородський національний університет"м. Ужгород, Закарпатська обл.лютий 2012р. – лютий 2017р.
12Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газум. Івано-Франківськберезень 2012р. – березень 2017р.
13Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українким. Луцькжовтень 2012р. – жовтень 2017р.
14ДП "Рівнестандартметрологія"м. Рівнежовтень 2012р. – жовтень 2017р.
15Рівненський інститут слов'янознавствам. Рівнежовтень 2012р. – жовтень 2017р.
16Харківський національний автомобільно-дорожній університетм. Харківлистопад 2012р. – грудень 2017р.
17ДВНЗ “Національний гірничий університет”м. Дніпропетровськжовтень 2012р. – жовтень 2017р.
18Рівненський інститут Університету "Україна"м. Рівнелистопад 2012р. – листопад 2017р.
19Луцький національний технічний університетм. Луцьклистопад 2012р. – листопад 2017р.
20Тернопільський національний економічний університетм. Тернопільлистопад 2012р. – листопад 2017р.
21РФ ДП УДНДІПМ "Діпромісто"м. Рівнелистопад 2012р. – листопад 2015р.
22Національний університет "Острозька академія"м. Острог, Рівненська обл.листопад 2012р. – листопад 2017р.
23Рівненський державний гуманітарний університетм. Рівнегрудень 2012р. – грудень 2017р.
24Львівський національний аграрний університетм. Львівгрудень 2012р. – грудень 2015р.
25Київський національний університет культури і мистецтвм. Київсічень 2013р. – січень 2018р.
26Новоград-Волинський промислово-економічний технікумм. Новоград-Волинський, Житомирська обл.січень 2013р. – січень 2018р.
27Житомирський агротехнічний коледжм. Житомирсічень 2013р. – січень 2018р.
28Дніпропетровський державний аграрний університетм. Дніпропетровськлютий 2013р. – лютий 2018р.
29Житомирський національний агроекологічний університетм. Житомирлютий 2013р. – лютий 2018р.
30Волинський інститут економіки та менеджментум. Луцькберезень 2013р. – березень 2018р.
31Херсонський національний технічний університетм. Херсонберезень 2013р. – березень 2018р.
32Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковичам. Чернівцічервень 2014р. – червень 2019р.
33ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"м. Дніпропетровськквітень 2013р. – квітень 2018р.
34Хмельницький національний університетм. Хмельницькийчервень 2013р. – червень 2018р.
35Львівський національний університет імені Івана Франкам. Львівлипень 2013р. – липень 2018р.
36Вінницький транспортний коледжм. Вінницявересень 2013р. – вересень 2018р.
37Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкам. Тернопільвересень 2013р. – вересень 2018р.
38Університет економіки і управлінням. Сімферопольквітень 2013р. – квітень 2018р.
39Донецький державний університет управлінням. Донецьк2013р. – 2017р.
40Національний транспортний університетм. Київжовтень 2014р. – жовтень 2019р.
41Рівненський кооперативний економіко-правовий коледжм. Рівнежовтень 2014р. – жовтень 2019р.
42Чорноморський державний університет імені Петра Могили (угода про творче співробітництво зі спец. Економіка підприємства, Менеджмент організацій)м. Миколаївгрудень 2014р. – грудень 2019р.
43Житомирський державний технологічний університет (угода про творче співробітництво зі спец. Економіка підприємства, Менеджмент організацій)м. Житомиргрудень 2014р. – грудень 2019р.
44Луцький національний технічний університет (угода про творче співробітництво зі спец. Економіка підприємства, Менеджмент організацій)м. Луцькгрудень 2014р. – грудень 2019р.


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки