Підвищення кваліфікації

Університет приділяє велику увагу питанням організації та проведенню підвищення кваліфікації своїх науково-педагогічних працівників, зміцненню зв’язків з провідними вищими навчальними закладами в Україні. Координацією питань підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету займається відділ ліцензування та акредитації, який знаходиться за адресою:

33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, каб. 116,
тел.: (0362) 62-06-17,
тел. внутр. 6-27

Відповідальний за підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників – Грищук Ольга Петрівна.
E-mail: o.p.gryshchuk@nuwm.edu.ua

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників регулюється наступними нормативно-правовими актами:

  1. Законом України "Про освіту" від 04.10.2017 року (стаття 59);
  2. Законом України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 року (стаття 60);
  3. Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48;
  4. Положенням про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411

Щорічно в університеті (до 31 грудня) на підставі кафедральних планів підвищення кваліфікації (стажування) розробляється та затверджується Вченою радою План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУВГП на наступний календарний рік. План-графік вводиться в дію наказом ректора.

Національним університетом водного господарства та природокористування укладені двосторонні угоди про співпрацю із закладами освіти, які передбачають, зокрема, і підвищення кваліфікації (стажування) Партнерами в організації підвищення кваліфікації (стажування) є 47 закладів освіти, з якими укладено угоди про співпрацю. Працівники, які відповідно до Плану-графіка проходитимуть підвищення кваліфікації (стажування), за 5 робочих днів до дати початку підвищення кваліфікації (стажування) подають до відділу ліцензування та акредитації пакет документів:

Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації (стажування), протягом місяця подають до відділу ліцензування та акредитації такі документи:

  • копію відповідного документа про освіту, отриманого за результатами підвищення кваліфікації або стажування;
  • звіт про підвищення кваліфікації (Додаток 5), або у випадку стажування звіт про стажування (Додаток 6) (у двох примірниках), у якому зазначаються відомості про виконання всіх розділів навчальної програми та пропозиції щодо впровадження результатів навчання.

Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації (стажування) за межами України, протягом місяця подають до відділу ліцензування та акредитації такі документи:

План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУВГП на 2020 к. р.

Угоди про співпрацю із закладами освіти

Додаток 1 Заява про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)

Додаток 2 Направлення на підвищення кваліфікації (стажування)

Додаток 3 Індивідуальний план підвищення кваліфікації

Додаток 4 Індивідуальна програма стажування

Додаток 5 Звіт про підвищення кваліфікації

Додаток 6 Звіт про стажування

Додаток 7 Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) за межами УкраїниЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки