Підготовчі курси до ЗНО

Підготовка здійснюється з трьох і більше предметів за вибором, зокрема з:

 • української мови та літератури;
 • математики;
 • фізики;
 • географії;
 • історії України;
 • англійської та інших іноземних мов;
 • креслення;
 • рисунку.

Курси призначені для учнів 10-11 класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, особи, які мають повну загальну середню освіту, студенти останніх курсів вищих навчальних закладів освіти І і ІІ рівнів акредитації. Для вступу на підготовчі курси необхідно подати:

 • заяву (заповнюється під час подання документів);
 • 2 фотокартки розміром 3x4 см;
 • документ, що засвідчує особу (копія паспорта 1,2,3,11 сторінки);
 • квитанцію на оплату навчання.

Підготовче відділення для іноземних громадян

Основною метою навчальної роботи підготовчого відділення іноземних громадян є вивчення слухачами-іноземцями української мови в обсязі, достатньому для спілкування, читання та навчання, вивчення української термінології; вивчення і поглиблення знань з математики, фізики, хімії, креслення, інформатики в обсязі, достатньому для подальшого навчання у вищих навчальних закладах України; підготовка слухачів до здачі вступних випробувань до вищих навчальних закладів України і, зокрема, до Національного університету водного господарства та природокористування.
Викладання дисциплін здійснюється на високому професійному рівні.
Гарантією якісної підготовки іноземних громадян є висока кваліфікація викладачів, їхній досвід роботи з іноземними слухачами, а також розробка та використання сучасних методик навчання. Іноземні громадяни на підготовчому відділенні забезпечені найкращими аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп¢ютерними класами, навчальною і методичною літературою.
Під час навчання іноземні громадяни знайомляться з історією, державним устроєм, культурою України, проходить їх адаптація до системи навчання у вищих навчальних закладах України. На підготовчому відділенні значна увага приділяється виховній роботі з урахуванням національних особливостей,менталітету, релігійних вірувань, культури, етикету і побутових звичок іноземних слухачів.
Підготовка слухачів підготовчого відділення здійснюється на умовах контракту.
Комплексна система навчально-виховної роботи на підготовчому відділенні спрямована на полегшення адаптації іноземних громадян до нових умов проживання та навчання.Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці