Склад конкурсної комісії

Голова комісії: Лагоднюк Олег Анатолійович, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи.
Заступник голови: Клімов Сергій Васильович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри гідроінформатики.
Секретар: Конопляста Валентина Дмитрівна, методист навчально-методичного відділу.

Члени комісії за напрямами:

Технічний напрям:

 • Дворкін Леонід Йосипович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства;
 • Кочкарьов Дмитро Вікторович, к.т.н., доцент кафедри міського будівництва та господарства;
 • Науменко Юрій Васильович, д.т.н., професор кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання;
 • Шинкарук Любомир Антонович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки;
 • Туровська Галина Іванівна, к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Сафоник Андрій Петрович, д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Економічний напрям:

 • Антонова Світлана Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності;
 • Василів Володимир Богданович, к.т.н., доцент кафедри економічної кібернетики;
 • Акімова Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та економіки природокористування;
 • Мороз Еліна Григорівна, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту;
 • Кардаш Оксана Любомирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики;
 • Гарнага Олександр Миколайович, к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту.

Природничий напрям:

 • Клименко Микола Олександрович, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри екології,   технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;
 • Клімов Сергій Васильович, к.т.н., доцент, завідувач кафедри гідроінформатики;
 • Турченюк Василь Олександрович, к.т.н., доцент, заступник директора навчально-наукового інституту водного господарства та природо- облаштування;
 • Гроховська Юлія Романівна, д.с.-г.н., доцент кафедри водних біоресурсів;
 • Володимирець Віталій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НУВГП.

Гуманітарний напрям:

 • Залужна Алла Євгенівна, д.філос.н., професор кафедри філософії;
 • Літвінчук Альона Теофанівна, к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов;
 • Цибульський Валерій Іванович, к.і.н., доцент кафедри українознавства;
 • Костюкова Тамара Андріївна, заступник завідувача навчально-методичного відділу.

Наказ № 00374  від 27.06.2019 «Про проведення щорічного конкурсу підручників,

навчальних посібників та монографій у 2019 р.»

Оновлено 30.10.2019 р.