Структурні підрозділи

НОМІНАНТИ
КОНКУРСУ ПІДРУЧНИКІВ, НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА МОНОГРАФІЙ 2019 р.

ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ
НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК»

№ з/пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1Пахаренко В.Л., к.т.н., доцент; Марчук М.М., к.т.н., професор; Пахаренко О.В., к.е.н., доцентТехнологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (обробка металів різанням). Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2018 –  252 с. 
2Малащенко В.О., д.т.н., професор; Стрілець О.Р., к.т.н.; Стрілець В.М., к.т.н., доцент; Новіцький Я.М., к.т.н., доцентПрактикум з дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання». Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2018. – 227 с. 
3

Рокочинський А.М., д.т.н., професор;

Шалай С.В., к.с.-г.н., доцент

Волкова Л.А., к.с.-г.н., професор;

Турченюк В.О., к.т.н., доцент;

Козішкурт С.М., к.т.н., доцент;

Кропивко С.М., к.т.н., доцент;

Приходько Н.В., к.т.н., асистент;

Герасімов Є.Г., к.т.н., доцент;

Клімов С.В., к.т.н., доцент;

Фроленкова Н.А., к.т.н., доцент

Комплект навчальних посібників:

1. Основи наукових досліджень: навч. посібник / за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.

2. Інженерний захист територій: Навч. посібник / А.М. Рокочинський, В.А. Живиця, Л.А. Волкова, М.І. Ромащенко [та ін]; за ред.. А.М. Рокочинського, Л.А. Волкової, В.А.Живиці, В.П. Чіпака – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 414 с.

3. Сташук В.А., Рокочинський А.М., Мендусь П.І., Турченюк В.О. та ін. (за ред. чл.-кор. НААН Сташука В.А., проф. Рокочинського А.М., доцента Мендуся П.І., доцента Турченюка В.О.).  Рисові зрошувальні системи: Посібник для вищих навчальних  закладів. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 435 с.
 

4Хлапук М.М., д.т.н., професор; Щодро О.Є., д.т.н., професор; Ніколайчук О.М., к.т.н., доцент; Шинкарук Л.А., к.т.н., доцент; Безусяк О.В., к.т.н., доцентЛабораторний практикум з гідротехнічних споруд: навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 105 с. 
5Косяк Д.С., к.геогр.н., доцент; Холоденко В.С., к.геогр.н., доцент; Галік О.І., к.с.-г.н., доцент; Будз О.П., к.т.н., доцентГідрометрія: практикум. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2018. – 254 с. 
6Мельничук В.Г., д.геол.н., професор; Криницька М.В., к.геол. н., доцентБурштин Полісся. Довідник. – Рівне : НУВГП, 2018. – 236 с. 
7

1.Крівцов В.В., к.т.н., доцент; Караван В.В., к.т.н., доцент

2.Крівцов В.В., к.т.н., доцент;

Козяр М.М., д.п.н., професор

 Комплект навчальних посібників:

1. Інженерна графіка (спецкурс): Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2015. – 191 с.
2. Нарисна геометрія (базовий курс): Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2019. – 234 с.

 

-

 

8Дворкін Л.Й., д.т.н., професорБудівельні матеріали та вироби із застосуванням промислових відходів. Навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2019. – 298 с.-

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ПІДРУЧНИК»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1Заяць В.М., д.т.н., професорМетоди та засоби комп’ютерних інформаційних технологій в прикладних застосуваннях: підручник. – Львів: НВФ «Українські технології», 2017. – 260 с. -
2Заяць В.М., д.т.н., професор; Заяць М.М., старший викладачЛогічне і функціональне програмування. Системний підхід. Підручник. – 2-ге видання, випр. та доповн. – Рівне : НУВГП, 2018. – 422с. 
3Сівко В.Й. д.т.н., професор; Науменко Ю.В., д.т.н., професор; Кузьмінець М.П., д.т.н., доцент; Дейнека К.Ю., к.т.н., ст.викладачТеорія обертових машин: підручник. – К., Рівне : НУВГП, 2015. – 527 с. 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1Малащенко В.О., д.т.н., професор; Стрілець В.М., к.т.н., доцент; Стрілець О.Р., к.т.н., доцент; Федорук В.А., інженер-механікНові муфти механічних приводів машин. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2019. – 189 с.-
2

Дворкін Л.Й., д.т.н., професор

The main properties of cement concretes. Monograph. –Palmarium Academic Publishing 2019. – 224 р--


ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1Позняковська Н.М., к.е.н., доцент; Довгалець Ю.В., старший викладачФінансовий облік. Частина 1 : Навч. посібник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 274 с. -
2

Міщук Г.Ю., д.е.н., професор;

Джигар Т.М., к.е.н., доцент;

Шишкіна О.О., к.е.н., доцент
Економічний аналіз. Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2017. – 156 с. 
3

Зубілевич С.Я., к.т.н., професор;

Рогозний С.А., ФОП; Карпачова О.В., аудиторська компанія ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (HLB Ukraine)
Звітність за МСФЗ: практичні рекомендації зі складання: практ. посіб. – Київ : МЕДІА-ПРО, 2017. – 138 с. 
-

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ПІДРУЧНИК»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1

Окорський В.П., к.т.н., доцент; Валюх А.М., к.е.н., доцент

Креативний менеджмент. Підручник. Рівне: НУВГП, 2017. – 344 с.  

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1

Окорський В.П., к.т.н., доцент; Сухович В.М.;

Цецик Я.П., к.і.н., доцент
Організаційно-економічні засади реформування інститутів місцевого самоврядування та їх вплив на сталий розвиток об’єднаних територіальних громад (на прикладі Рівненської області): монографія / за ред. В.П. Окорського. – Рівне : видавець О. Зень, 2018. –  364 с.-
2

Акімова Л.М., к.е.н., професор;

Корж М.В., д.е.н., професор;

Чуб І.В., к.е.н., асистент
Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2017. – 121 с.-
3Акімова Л.М., к.е.н., професор; Левчук С.М., к.ю.н., начальник юридичного управління головного управління державної фіскальної служби у Київській області; Акімов О.О., к.е.н., доцент, начальник відділу Національної служби посередництва і примирення при Президентові України; Кузьмін О.В., к.т.н., доцент Національного університету харчових технологійФормування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України. Монографія. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 196 с.-

ПРИРОДНИЧИЙ НАПРЯМ

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1Клименко М.О.,  д.с.-г.н.,  професор; Ліхо О.А., к.с.-г.н.,  доцент; Турчина К.П., к.с.-г.н.,  доцент; Борщевська І.М., к.с.-г.н., доцент; Михальчук М.А., старший викладач; Буднік З.М., асистентЛабораторний практикум із екології (основ екології). Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2018. – 250 с. 
2Клименко М.О.,  д.с.-г.н., професор; Прищепа А.М., к.с.-г.н., професор; Борщевська І.М., к.с.-г.н., доцент; Михальчук М.А., старший викладач; Буднік З.М., асистентЛабораторний практикум із загальної екології (та неоекології). Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2017. – 273 с. 
3Кушнірук Ю.С., к.геогр.н., доцентРекреалогія. Навчальний посібник. ­– Рівне: НУВГП, 2015. – 148 с.-
4Яцков М.В., старший науковий співробітник, к.т.н., професор, директор Технічного коледжу; Войцешевський Б.Д., викладач-методист

Комплект навчальних посібників:

1. Хімія. Для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Ч.1. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2015 –  249 с.

2. Хімія. Для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Ч.2. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2017 –  381 с.
 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ПІДРУЧНИК»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1

Петрук В.Г., д.т.н., професор;

Васильківський І.В., к.т.н., доцент; Петрук Р.В., к.т.н., доцент; Крусір Г.В., д.т.н., професор; Клименко М.О.,  д.с.-г.н., професор; Сакалова Г.В., д.т.н., професор

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 1. Захист атмосфери. Підручник. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 432с.

  
2

Петрук В.Г., д.т.н., професор;

Васильківський І.В., к.т.н., доцент; Петрук Р.В., к.т.н., доцент; Крусір Г.В., д.т.н., професор; Клименко М.О.,  д.с.-г.н., професор; Кватернюк С.М., к.т.н., доцент Сакалова Г.В., д.т.н., професор
Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод. Підручник. – Херсон : Олді-Плюс, 2019. – 298 с.  
3Прищепа А.М., к.с.-г.н., професор; Лико С.М., к.с.-г.н., професор; Портухай О.І., к.с.-г.н., доцентСистемний аналіз якості навколишнього середовища. Підручник. – Київ: Кондор-Видавництво, 2016 – 496 с.  

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ»

№ з.пАвториНазва ресурсу, рік та місто виданняНаявність в інтернет-магазині «Комора»Розміщення в цифровому репозиторії НУВГП
1Клименко М.О., д.с.-г.н., професор; Лико Д.В.,  д.с.-г.н., професор; Прищепа А.М.,  к.с.-г.н., професор; Каськів М.В., к.біол.н., доцентОцінювання стану міста Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2018 – 187 с. 
2

Гончар В.М., к.с.-г.н., доцент;

Копій Л.І., д.с.-г.н., професор;

Клименко О.М.,  д.с.-г.н., професор; Копій С.Л., к.с.-г.н., доцент
Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2018 – 202 с. 
3Клименко О.М.,  д.с.-г.н., професор; Прищепа А.М.,  к.с.-г.н., професор; Брежицька О.А., к.с.-г.н., доцентОцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2018 – 221 с. 
4Мошинський В.С., д.с.-г.н., професор; Рокочинський А.М., д.т.н., професор; Волкова Л.А., к.с.-г.н., професор; Коптюк Р.М., к.т.н., доцент; Козішкурт С.М., к.т.н., доцент; Приходько Н.В., к.т.н., доцент; Кожушко Л.Ф., д.т.н., професор; Коротун С.І., к.географ.н., доцент; Фроленкова Н.А., к.т.н., доцент; Маланчук З.Р., д.т.н., професор; Клименко М.О., д.с.-г.н., професор; Троцюк В.С., к.с.-г.н., доцент; Бєдункова О.О., д.біол.н., професор; Гнєушев В.О., к.т.н., доцент; Прищепа А.М.,  к.с.-г.н., професор; Дворкін Л.Й., д.т.н., професор; Мельничук В.Г., д.геол.н., професор

Меліорація та облаштування Українського Полісся. [колективна монографія] / за ред. д.с.-г.н., професора, акад. НААН  Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член.-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М.Рокочинського.  – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.–Т.2. – 854 с.

  


Оновлено 08.11.2019 р.