Діяльність

 1. Організація та контроль за методичним забезпеченням навчальної та навчально-методичної роботи кафедр університету.
 2. Координація підготовки навчально-методичної літератури та науково-методичних періодичних публікацій професорсько-викладацьким складом університету.
 3. Контроль за веденням навчальної документації кафедр, навчально-наукових інститутів та навчально-консультаційних центрів.
 4. Надання методичної допомоги і контроль за розробкою нормативних та робочих програм навчальних дисциплін відповідно до вимог ЄКТС.
 5. Організація та проведення конкурсу серед студентів університету для отримання академічних іменних та персональних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, ім. М.С. Грушевського та ректора НУВГП. Розгляд, рейтингування претендентів та подання в МОНУ.
 6. Організація і проведення засідань науково-методичної ради університету.
 7. Надання методичної допомоги викладачам щодо оформлення супровідних документів до підручників, навчальних посібників, навчально-методичних видань, їх підготовка до розгляду науково-методичної та вченої радами університету.
 8. Моніторинг планування та проведення відкритих занять викладачами кафедр університету.
 9. Формування щосеместрових планів видання навчально-методичної літератури та контроль за їх виконанням.
 10. Формування каталогу «Освітні інновації в НУВГП» та розміщення на сайті університету.
 11. Формування та розміщення в цифровому репозиторії НУВГП науково-методичного збірника «Технології навчання».
 12. Укладання щорічного каталогу видань підручників і навчальних посібників НУВГП та розміщення його в електронному репозиторії університету.
 13. Організація та проведення щорічного Конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій.


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці