Документи

Правила поведінки під час семестрового контролю

Порядок організації контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів у європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС)

Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та природокористування

Концепція розвитку навчально-наукового центру незалежного оцінювання на 2016-2017 роки

Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра

Порядок проведення вступного фахового випробовування

Шаблон для створення бази питань

ВИМОГИ щодо формування та оформлення завдань для підсумкового контролю (підсумкового семестрового контролю)

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освітиПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці