Діяльність

Юридичний відділ є структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування і підпорядковується безпосередньо ректору Університету. Юридичний відділ Університету створюється і функціонує у відповідності із Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040.

У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України, законами, постановами Верховної ради України, указами Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Університету, Положенням про юридичний відділ та іншими нормативно-правовими актами.

Юридичний відділ забезпечує правильне застосування в Університеті нормативно-правових актів та інших документів, подає ректорові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов'язаних з діяльністю Університету; представляє інтереси Університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Університету; проводить юридичну експертизу проектів документів, підготовлених структурними підрозділами Університету тощо.

Інші завдання та функції юридичного відділу  визначені у Положенні про юридичний відділ НУВГП.Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці