Відповідальні за працевлаштування

Прізвище, ім'я, по батьковіУчена ступіньІнститутСпеціальність
 Сапсай Григорій Іванович доцент кафедри природооблаштування та гідромеліорацій НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Гідромеліорація”
 Тимощук Володимир Святославович ст. викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Гідроенергетика”
 Середа Володимир Володимирович ст. викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Теплоенергетика”
 Ольховик Олександр Іванович доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Водогосподарське та природоохоронне будівництво”
 Клімов Сергій Васильович доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Водогосподарське та природоохоронне будівництво”
 Гурин Василь Арсентійович професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Раціональне використання та охорона водних ресурсів”
 Востріков Володимир Петрович доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Раціональне використання та охорона водних ресурсів”
 Вечер В’ячеслав Валентинович доцент кафедри гідротехнічного будівництва НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Гідротехнічне будівництво”
 Назаров Сергій Миколайович доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Водопостачання і водовідведення”
 Алексієвець Валентин Іванович доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Промислове та цивільне будівництво”
 Піліпака Людмила Михайлівна доцент кафедри міського будівництва та господарства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Міське будівництво та господарство”
 Ліпянін Вадим Антонович доцент кафедри міського будівництва та господарства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Міське будівництво та господарство”
 Житковський Вадим Володимирович доцент кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”
 Грицина Олександр Олексійович доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Теплогазопостачання та вентиляція”
 Байцар Тарас Володимирович ст. викладач кафедри архітектури та середовищного дизайну НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Архітектура та містобудування”
Матвіюк Олександр Валерійовичасистент кафедри архітектури та середовищного дизайнуНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Архітектура та містобудування”
 Жеребятьєв Олександр Васильович доцент кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Автомобільні дороги та аеродроми ”
 Фурсович Михайло Олександрович доцент кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Автомобільні дороги та аеродроми ”
 Гуртовий Олексій Григоровичдоцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Мости і транспортні, тунелі”
 Степанюк Антон Адамович
 асистент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Цивільна безпека”
 Макарчук Олександр Володимирович доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”
 Новак Анатолій Івановичдоцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Гірництво”
 Бабич Ярослав Олександрович доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”
 Кірічок Олександр Георгійович доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
 Пікула Микола Веніамінович ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Автомобільний транспорт”
 Горбачук Юлія Анатоліївна ст. викладач кафедри економіки підприємства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Економіка підприємства”
 Журавльова Тамара Володимирівна ст. викладач кафедри обліку і аудиту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Облік і оподаткування”
 Білоус Ніна Михайлівна
 доцент кафедри фінансів та економіки природокористування НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Економіка довкілля і природних ресурсів”,  “Фінанси, банківська справа і страхування”, “Управління фінансово-економічною безпекою”
 Судук Олена Юріївна доцент кафедри менеджменту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ“Менеджмент природоохоронної діяльності”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент інноваційної діяльності”, “Управління проектами”
 Качан Наталія Сергіївна ст. викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Управління персоналом та економіка праці ”
 Клець Марія Василівна доцент кафедри міжнародної економіки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Міжнародні економічні відносини”
Гонтаренко Наталія Адамівна доцент кафедри маркетингу НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Маркетинг”
 Самороков Валентин Олександрович доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Право”
 Вовк Юрій Євгенович доцент кафедри міжнародного права та юридичної журналістикиНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Право”
 Водоп’ян Тетяна Вікторівна доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплінНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Право”
 Дробко Едуард Васильович доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Державна служба”
 Цецик Ярослав Петрович доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Державна служба”
 Колесник Тетяна Миколаївна доцент кафедри екології НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Екологія”, “Технології захисту навколишнього середовища”
 Шевчук Ірина Володимирівна ст. викладач кафедри екології НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Екологія”,   “Технології захисту навколишнього середовища”
 Коваль Світлана Іванівна доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Агрономія”
 Солодка Тетяна Миколаївна доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Агрономія”
 Шепелюк Сергій Михайлович ст. викладач кафедри водних біоресурсів НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ“Охорона, відтворення та раціональне використання  гідробіоресурсів”, “Водні біоресурси”
 Кахнич Петро Федорович доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ“Геоінформаційні системи та технології”, “Землеустрій та кадастр”
 Тарас Богдан Ігорович ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”
 Христюк Андрій Олексійович ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”
 Остапчук Оксана Петрівна доцент кафедри прикладної математики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Прикладна  математика”
 Цветкова Тетяна Павлівна ст. викладач кафедри прикладної математики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
    Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці