Відповідальні за працевлаштування

Прізвище, ім'я, по батьковіУчена ступіньІнститутСпеціальність
 Шалай Сергій Васильович доцент кафедри водної інженерії та водних технологій НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Гідромеліорація”
 Яковлева-Гаврилюк Ольга Миколаївна доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Гідроенергетика”
 Середа Володимир Володимирович ст. викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Теплоенергетика”
 Ольховик Олександр Іванович доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Водогосподарське та природоохоронне будівництво”
 Гурин Василь Арсентійович професор кафедри гідроінформатики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Раціональне використання та охорона водних ресурсів”
 Вечер В’ячеслав Валентинович доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Гідротехнічне будівництво”
 Назаров Сергій Миколайович доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ “Водопостачання і водовідведення”
 Алексієвець Валентин Іванович доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Промислове та цивільне будівництво”

Піліпака Людмила Михайлівна

Лойко Світлана Борисівна

 доцент кафедри міського будівництва та господарства

ст. лаборант кафедри міського будівництва та господарства

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Міське будівництво та господарство”

Житковський Вадим Володимирович

Ковалик Ірина Володимирівна

 Степасюк Юрій Олександрович

 доцент кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства

ст. викладач кафедри 

асистент

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”

Грицина Олександр Олексійович

Россінський Роман Миколайович

 доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

асистент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Теплогазопостачання та вентиляція”
 Байцар Тарас Володимирович ст. викладач кафедри архітектури та середовищного дизайну НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Архітектура та містобудування”
    
Жеребятьєв Олександр Васильович доцент кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Автомобільні дороги та аеродроми ”
    
 Гуртовий Олексій Григоровичдоцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Мости і транспортні, тунелі”

Степанюк Антон Адамович

Богданенко Олександр Вікторович

 асистент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності

ст. викладач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ “Цивільна безпека”
Макарчук Олександр Володимирович доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”
Новак Анатолій Івановичдоцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Гірництво”
Бабич Ярослав Олександрович доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”
Кірічок Олександр Георгійович доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
Пікула Микола Веніамінович ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ “Автомобільний транспорт”
Горбачук Юлія Анатоліївна ст. викладач кафедри економіки підприємства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Економіка підприємства”
Журавльова Тамара Володимирівна ст. викладач кафедри обліку і аудиту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Облік і оподаткування”
Білоус Ніна Михайлівна
 доцент кафедри фінансів та економіки природокористування НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Економіка довкілля і природних ресурсів”,  “Фінанси, банківська справа і страхування”, “Управління фінансово-економічною безпекою”
 Судук Олена Юріївна доцент кафедри менеджменту НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ“Менеджмент природоохоронної діяльності”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент інноваційної діяльності”, “Управління проектами”

Джоші Олена Іванівна

 Качан Наталія Сергіївна

 доцент кафедри економічної кібернетики

ст. викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Управління персоналом та економіка праці ”

 Клець Марія Василівна

Самойлов Павло Леонідович

 доцент кафедри міжнародної економіки

ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Міжнародні економічні відносини”

Гонтаренко Наталія Адамівна

Коротун Ольга Петрівна

 доцент кафедри маркетингу

ст. викладач кафедри маркетингу

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Маркетинг”
 Пасічнюк Василь Борисович заступник директора навчально-наукового інституту права НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Право”
Вікторчук Марія Василівнаасистент кафедри міжнародного права та юридичної журналістики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА “Право”

Якубовська Світлана Святославівна

Сокаль Валентина Анатоліївна

доцент кафедри суспільних дисциплін

доцент кафедри суспільних дисциплін

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

"Педагогіка вищої школи"

 Дробко Едуард Васильович доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Державна служба”
 Цецик Ярослав Петрович доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ “Державна служба”

Колесник Тетяна Миколаївна

Шевчук Ірина Володимирівна

 доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарств

ст. викладач кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Екологія”, “Технології захисту навколишнього середовища”
Шевчук Ірина Володимирівна ст. викладач кафедри екології НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Екологія”,   “Технології захисту навколишнього середовища”
Фурманець Олег Анатолійовичдоцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Агрономія”
Солодка Тетяна Миколаївна доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ “Агрономія”
Сондак Василь Володимировичпрофесор, завідувач кафедри водних біоресурсів НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ“Охорона, відтворення та раціональне використання  гідробіоресурсів”, “Водні біоресурси”
Кахнич Петро Федорович доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ“Геоінформаційні системи та технології”, “Землеустрій та кадастр”

Конарівська Оксана Богданівна

Коротун Сергій Ігорович

доцент кафедри туризму

завідувач кафедри туризму

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ"Туризм"
Горчак Віктор Володимирович

Нагорна Ольга Борисівна

доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

ст. викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА  ЗЕМЛЕУСТРОЮ"Фізична терапія, ерготерапія"
Стеценко Анастасія Михайлівна ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”
 Христюк Андрій Олексійович ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ”
 Остапчук Оксана Петрівна доцент кафедри прикладної математики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Прикладна  математика”
 Цвєткова Тетяна Павлівна ст. викладач кафедри прикладної математики НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ “Комп’ютерні науки”
 Гладка Олена Миколаївна доцент кафедри комп’ютерних наук НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ  “Комп’ютерні науки”

Соломко Михайло Тимофійович

Замрій Богдан Андрійович

 доцент кафедри обчислювальної техніки

ст. викладач кафедри обчислювальної техніки

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ "Комп’ютерна інженерія"

Літковець Сергій Петрович

Кулик Наталія Ігорівна

 доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці