Відповідальні за працевлаштування

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології “Водна інженерія і технології”

 • Шалай Сергій Васильович – доцент кафедри водної інженерії та водних технологій.

144 “Теплоенергетика”

 • Середа Володимир Володимирович – ст. викладач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

145 “Гідроенергетика”

 • Яковлева-Гаврилюк Ольга Миколаївна – доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології “Гідротехнічне будівництво”

 • Вечер В’ячеслав Валентинович – доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки;
 • Ніколайчук Олег Миколайович – доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки.

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології “Гідроінформатика”

 • Гурин Василь Арсентійович – професор кафедри гідроінформатики;
 • Востріков Володимир Петрович – професор кафедри гідроінформатики.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

192 Будівництво та цивільна інженерія “Водопостачання і водовідведення”

 • Вижевська Тетяна Василівна – доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи;
 • Литвиненко Лариса Леонідівна – доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи.

192 Будівництво та цивільна інженерія “Промислове та цивільне будівництво”

 • Алексієвець Валентин Іванович – доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;
 • Налепа Олександр Іванович – доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

192 Будівництво та цивільна інженерія “Міське будівництво та господарство”

 • Гомон Святослав Святославович – доцент кафедри міського будівництва та господарства;
 • Шевчук Ольга Володимирівна – асистент кафедри міського будівництва та господарства.

192 Будівництво та цивільна інженерія “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”

 • Житковський Вадим Володимирович – доцент кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства.

192 Будівництво та цивільна інженерія “Теплогазопостачання та вентиляція”

 • Бляшина Марія Володимирівна – ст. викладач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
 • Чабан Інна Вікторівна – ст. викладач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки.

191 Архітектура та містобудування

 • Байцар Тарас Володимирович – ст. викладач кафедри архітектури та середовищного дизайну;

192 Будівництво та цивільна інженерія “Автомобільні дороги та аеродроми ”

 • Жеребятьєв Олександр Васильович – доцент кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів.
 • Півень Юрій Миколайович – зав. лабораторії кафедри автомобільних доріг, основ і фундаментів.

263 “Цивільна безпека”

 • Довбенко Тетяна Олександрівна – доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності;
 • Прокопчук Никодим Миколайович – доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.

192 Будівництво та цивільна інженерія “Мости і транспортні тунелі”

 • Гуртовий Олексій Григорович – доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки.
 • Андрушков В’ячеслав Іванович – доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки;
 • Хоружий Микола Миколайович – ст. викладач кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

133 “Галузеве машинобудування” “Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини та обладнання”

 • Макарчук Олександр Володимирович – доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.

184 “Гірництво”

 • Новак Анатолій Іванович – доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.

133 “Галузеве машинобудування” “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

 • Бабич Ярослав Олександрович – доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання.

275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

 • Дорощук Вікторія Олександрівна – ст. викладач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу.

274 “Автомобільний транспорт”

 • Пікула Микола Веніамінович – ст. викладач кафедри автомобілів та автомобільного господарства

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” “Економіка підприємства”

 • Горбачук Юлія Анатоліївна – ст. викладач кафедри економіки підприємства.

071 “Облік і оподаткування”

 • Зінкевич Оксана Володимирівна – доцент кафедри обліку і аудиту;
 • Гарнага Олександр Миколайович – доцент кафедри обліку і аудиту.

051 “Економіка” “Економіка довкілля і природних ресурсів”

072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

073 “Менеджмент” “Управління фінансово-економічною безпекою”

 • Білоус Ніна Михайлівна – доцент кафедри фінансів та економіки природокористування.

073 “Менеджмент” “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Менеджмент інноваційної діяльності”, “Менеджмент природоохоронної діяльності”, “Управління проектами”

 • Судук Олена Юріївна – доцент кафедри менеджменту.

051 “Економіка” “Управління персоналом та економіка праці”

 • Мазур Наталія Олексіївна – доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва.

292 “Міжнародні економічні відносини”

 • Клець Марія Василівна – доцент кафедри міжнародних економічних відносин.

075 “Маркетинг”

 • Коротун Ольга Петрівна – ст. викладач кафедри маркетингу.

281 “Публічне управління та адміністрування” 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 • Дробко Едуард Васильович – доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності;
 • Цецик Ярослав Петрович – доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

051 “Економіка” “Інформаційні технології в бізнесі”

 • Бабич Тетяна Юріївна – ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

081 “Право”

 • Пасічнюк Василь Борисович – заступник директора навчально-наукового інституту права, ст. викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін;
 • Якимчук Мирослава Юріївна – діловод кафедри спеціальних юридичних дисциплін.

011 “Науки про освіту” “Педагогіка вищої школи” 073 “Менеджмент” “Управління навчальним закладом”

 • Сокаль Валентина Анатоліївна – доцент кафедри суспільних дисциплін;
 • Кочубей Алла Володимирівна – доцент кафедри суспільних дисциплін.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

101 “Екологія” 183 “Технології захисту навколишнього середовища” 205 “Лісове господарство”

 • Турчина Катерина Петрівна – доцент кафедри екології,технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства;
 • Стецюк Людмила Миколаївна – доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства.

201 “Агрономія”

 • Фурманець Олег Анатолійович – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства;
 • Солодка Тетяна Миколаївна – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства.

207 “Водні біоресурси та аквакультура” Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів”,Водні біоресурси”

 • Сондак Василь Володимирович – професор, завідувач кафедри водних біоресурсів.

193 “Геодезія та землеустрій” “Землеустрій та кадастр”, “Геоінформаційні системи та технології”

 • Кахнич Петро Федорович– доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики.

242 “Туризм”

 • Яковишина Маргарита Сергіївна – ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
 • Романів Андрій Степанович – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

 • Кінчур Олександр Федорович – ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій.;
 • Христюк Андрій Олексійович – ст. викладач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій.

113 “Прикладна математика” 122 “Комп’ютерні науки” 121 “Інженерія програмного забезпечення”

 • Жуковський Віктор Володимирович – ст. викладач кафедри прикладної математики;
 • Ярощак Сергій Вікторович – доцент кафедри прикладної математики.

122 “Комп’ютерні науки” 126 “Інформаційні системи та технології” 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології”

 • Гладка Олена Миколаївна – доцент кафедри комп’ютерних наук.

123 “Комп’ютерна інженерія”

 • Соломко Михайло Тимофійович – доцент кафедри обчислювальної техніки;
 • Замрій Богдан Андрійович – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки;
 • Шатний Сергій В’ячеславович – ст. викладач кафедри обчислювальної техніки.

144 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

 • Давиденко Володимир Анатолійович – доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • Літковець Сергій Петрович – доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

227 “Фізична терапія, ерготерапія”

 • Нагорна Ольга Борисівна – доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;
 • Брега Людмила Борисівна – ст. викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки