Робота Центру міжнародного співробітництва та освіти спрямована на вирішення наступних завдань:

У сфері освітньої діяльності:

 • залучення іноземних громадян на навчання в Університет; контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян у встановленому відповідно до чинного законодавства порядку;
 • перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до університету відповідно до чинного законодавства;
 • оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами та документів, які супроводжують навчання іноземних громадян;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до Університету;
 • ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, сприяння в організації ліквідації академічних заборгованостей, проведення роботи з поновлення навчання і переведення іноземців тощо;
 • контроль за правильністю оформлення навчально-науковими інститутами дипломів та додатків до дипломів іноземців-випускників відповідно до вимог МОН України;
 • участь у вирішенні питань надання іноземцям додаткових платних освітніх послуг.

У сфері встановлення міжнародних зв’язків:

 • пошук та розширення міжнародних контактів, необхідних для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи Університету;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглів столів та участь в організації міжнародних конференцій;
 • розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до Університету за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів;
 • збір, обробка й поширення інформації про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди Університету, можливості участі в міжнародних програмах;
 • підтримка бази даних іноземних студентів та викладачів, а також викладачів та студентів Університету, що виїздять за кордон.

У сфері міжнародного співробітництва:

 • налагодження та здійснення контактів з міжнародними організаціями та агентствами, посольствами іноземних держав в Україні та посольствами України за кордоном, співпраця з донорськими організаціями;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в Університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • здійснення контактів з навчальними закладами інших країн з питань укладання двосторонніх договорів та протоколів, отримання необхідних документів на підготовку іноземних громадян на базі Університету.


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці