Діяльність

Адміністративно-господарська частина є самостійним структурним підрозділом.

Адміністративно-господарська частина (далі – АГЧ) підпорядкована проректору з науково педагогічної та  адміністративно-господарської роботи.

       АГЧ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора і цим Положенням.
Адміністративно-господарська частина об'єднує, координує і контролює роботу:

 • експлуатаційно-технічного відділу;
 • господарського відділу ;
 • відділу матеріально-технічного забезпечення;
 • дирекції студмістечка;
 • служби охорони ;
 • сектору головного енергетика;
 • сектору головного механіка.

АГЧ організовує свою роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій.
Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції відділу.

Основними завданнями АГЧ є:

 • здійснення заходів щодо господарського обслуговування підрозділів університету;
 • створення умов з утримання в належному стані території, будівель і приміщень;
 • навчального закладу відповідно до правил та норм санітарії і пожежної безпеки;
 • організація роботи з навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами з організації і планування належних умов проведення навчального процесу;
 • забезпечення і планування матеріально-технічного постачання для задоволення потреб функціонування всіх напрямів діяльності університету;
 • аналіз стану організації, планування і контролю технічного стану й технічної експлуатації всіх університетських корпусів і споруд, виробничих об’єктів, систем та мереж електро-, водо-, газо- і теплопостачання та зв’язку;
 • розробка перспективних і поточних планів капітального будівництва, реконструкції університетських об’єктів, капітального й поточного ремонту;
 • ефективне управління підпорядкованими підрозділами.

Адміністративно-господарська частина:

 • бере  активну участь у роботі щодо матеріально-технічного та побутового забезпечення навчального процесу в університеті на рівні державних стандартів якості освіти, наукової діяльності та господарських потреб, підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації за спеціальностями університету;
 • організовує належний рівень транспортного обслуговування потреб університету та роботи автопарку;
 • вирішує питання перспективного й поточного планування господарчої діяльності навчального закладу за всім її спектром, розроблення пропозицій щодо підбору підрядних організацій для ведення капітального будівництва й інших ремонтно-будівельних робіт;
 • забезпечує розроблення тендерних пропозицій із питань будівництва, матеріально-технічного постачання та інших сторін господарчої діяльності;
 • аналізує організацію технічної експертизи споруд і об’єктів, уведення їх в експлуатацію та виведення з експлуатації;
 • систематично вивчає питання щодо розробки, впровадження та контролю заходів щодо економії енергетичних, матеріальних ресурсів у системі господарчої діяльності;
 • співпрацює з іншими підрозділами і службами університету;

 

 • систематично проводить оперативний контроль і забезпечення безперервної роботи всіх інженерних мереж та систем сигналізації в навчальних корпусах і гуртожитках.

АГЧ працює за складеним планом робіт на рік і помісячно. Ремонтно-будівельні роботи проводять бригади працівників університету, із числа електриків, сантехників, малярів, штукатурів, столярів, і обслуговують матеріально-технічну базу навчальних корпусів № 1, 2, 2-а, 3 ,4, 5, 6, 7 та гуртожитків № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 спорткомплексу, інших допоміжних будівель, споруд.
Капітальні ремонти виконуються власними силами, а також підрядними організаціями м. Рівне за укладеними угодами.

АГЧ постійно працює над розв’язанням задач щодо економного витрачання енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів.

Територія університету освітлена, постійно контролюється охороною.    Територія утримується в належному стані  відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” та заходів з благоустрою університету.

Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива увага звертається на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх роботи, рівень протипожежного захисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, технічну укріпленість, відповідність електромереж та електроустаткування вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації.Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки