Інші нормативні документи

Класифікатор структурних підрозділів НУВГП

Положення про порядок ведення претензійної роботи

Положення про порядок ведення договірної роботи

Наказ про введення в дію Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про доступ до публічної інформації

Етичний кодекс викладача (Проект)

Кодекс честі студентів

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад директорів ННІ, коледжів, Наукової бібліотеки в НУВГП й укладання з ними трудових договорів

Тимчасова інструкція з електронного документообігу НУВГП

Наказ про затвердження Інструкції з діловодства та Тимчасової інструкції з електронного документообігу

Інструкція з діловодства в НУВГППовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці