Інші нормативні документи

ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному університеті водного господарства та природокористування

від 31.05.2018р. №326

Класифікатор структурних підрозділів НУВГП

Положення про порядок ведення претензійної роботи

Положення про порядок ведення договірної роботи

Наказ про введення в дію Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про доступ до публічної інформації

Кодекс честі студентів

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад директорів ННІ, коледжів, Наукової бібліотеки в НУВГП й укладання з ними трудових договорів

Тимчасова інструкція з електронного документообігу НУВГП

Наказ про затвердження Інструкції з діловодства та Тимчасової інструкції з електронного документообігу

Інструкція з діловодства в НУВГП

РІЧНИЙ ЗВІТ ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

Протокол Вченої ради №3 від 26 квітня

КОДЕКС ЧЕСТІ НУВГППовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці