Інші нормативні документи

ПОРЯДОК супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному університеті водного господарства та природокористування

від 31.05.2018р. №326

Класифікатор структурних підрозділів НУВГП

Положення про порядок ведення претензійної роботи

Положення про порядок ведення договірної роботи

Положення про доступ до публічної інформації

Кодекс честі студентів

РІЧНИЙ ЗВІТ ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

Протокол Вченої ради №3 від 26 квітня

КОДЕКС ЧЕСТІ НУВГП

ІНСТРУКЦІЯ З ДОКУМЕНТУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Номенклатура справ на 2019 рік

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА ЩОДО ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ, СТВОРЕНИМИ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯЗнайшли помилку? Натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні опишіть цю помилку